Navigace: Vladimír Slavík > Začátky samosprávy v Hrabové (7)

Začátky samosprávy v Hrabové (7)

 

Některé údaje o  „výborníkovi“  Josefu Kudělkovi.  V době voleb v roce 1897  mu bylo 40 let. Jeho grunt č. 45 se nacházel  naproti dnešní místní komunikace Na Honech.  Jmenovaný se narodil v roce 1857 ve Svinově. Manželka Františka pocházela z Hrabové. Měli spolu 7 dětí, 3 syny a 4 dcery. Grunt pana Kudělky  měl rozlohu 17 ha a půda byla poměrně úrodná.

Protokol o schůzi obecního výboru dne 11. prosince 1904.

1. Hrabě paskovský Stolberg žádá, aby se obec zavázala jeho studni „Pod Prašivkou“  kdykoliv na  přání majitele panství  odstranit. Na to však obec nikterak nepřistoupí. Usneseno bylo pořídit o studni a o parcelách, po  kterých povede vodovod, geometrický plán. Obec se zavazuje uhraditi hraběti všechny  mu vzniklé výlohy s touto studnou spojené. Také se připomíná, že  tato studna sloužila od nepaměti potřebám fary a školy.

Rozpočet na rok 1905. Výlohy rozpočtu činí 9 232 K, úhrady činí 4 614 K. Nedostává se  4 618 K. Přirážkových daní v roce 1904 bylo 7 244 K. Nutno tedy uhraditi nedostávající se obnos přirážkou 64 %. Obecní výbor se usnáší, aby pan starosta vymohl u zemského výboru schválení této přirážky.

Přítomni: L. Staněk, J.Vogt, I. Raška, F. Adámek, K. Olšanský, F. Pajorek, J. Kudělka, J. Firek, F. Lička, F. Bartoněk, zapisovatel.

Protokol, sepsán u představenstva obce dne 30. prosince 1904.

Byli předvoláni výčepníci lihových nápojů, aby s s nimi sjednalo, kolik jsou ochotni platit výčepního v roce 1905.

S. Turadt  žádá, aby poplatek mu byl vyměřen jako doposud pod dohledem režijním. K. Süsser  prosí o snížení poplatku na obnos 500 K, což se mu povoluje. K. Řeha žádá o snížení poplatku. Nabízí se mu, aby platil  450 K.  Přítomný s tím nesouhlasí, nabízí 400 K.  Věc bude předložena k rozhodnutí obecnímu výboru. K. Rozehnal nabízí platit 200 K. Členové obecního výboru požadují 300 K nebo poplatek režijní. Pan Rozehnal souhlasí s platbou pod dohledem režijním. A. Lipina souhlasí s poplatkem 200 K. P. Gottlichová  žádá o poplatek režijní. P. Marek se uvoluje platit ročně 80 K. Paní Marii  Černé se  nabízí, aby platila 450 K. Nesouhlasí s tím a bude platit pod dohledem režijním.

Nedostavili se A. Chudá, M. Janková, V. Kubík a J, Krautwirt.

Usneseno, aby obecní výbor na své příští schůzi tato ujednání buď schválil nebo provedl změny.

Přítomni: L. Staněk, J. Vogt, F. Pajorek, F. Lička, F. Bartoník, zapisovatel.

Komentář HN:  Zajímavé je tehdejší řešení rozpočtového schodku obecního rozpočtu. Pochopil jsem to tak, že obecní výbor navrhne zvýšení  místní majetkové daně, a po schválení  Zemským výborem se toto provede.  Zvýšené obecní výdaje budou uhrazeny místními poplatníky. Daň  z lihových nápojů se mohla platit buď dohodnutým paušálem nebo  „pod dohledem režijním“ tedy podle oficiálních dokladů, neboli faktur.

8.8.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma