Navigace: Vladimír Slavík > Začátky samosprávy v Hrabové (8)

Začátky samosprávy v Hrabové (8)

 

Několik údajů o „výborníkovi“ Františku Ličkovi. Ve volebním roce 1897 mu bylo 37 let.  Narodil se v Zábřehu n. Odrou a v roce 1882 se  stal majitelem gruntu č. p. 38 v Hrabové.  Statek  o rozloze 15 ha se nacházel v blízkosti hlavni cesty mezi dnešní ul. Na  Konečné a Klasnou. Jeho žena Marie pocházela z Hrabové a měli spolu  pět dětí, 4 dcery a 1 syna, také Františka, narozeného v roce 1891. O prosperitě hospodářství svědčí i to, že v maštali statku byli 3 koně a ve chlévě 8 krav. Byl to asi velmi dobrý hospodář.

Protokol o schůzi obecního výboru dne 31. prosince  1904.

Přítomni: L. Staněk,  J. Vogt, Fr. Adámek, J. Kudělka, Fr. Lička, Fr. Pajorek, F. Lička a Fr. Bartoník, zapisovatel.

1. Předvolán je Karel Řeha, hostinský ze Závodí. Stěžuje si na na neúměrně vysoký poplatek za lihové nápoje. Velmi mu poklesl prodej piva. Stížnosti bylo vyhověno, popatek  pro rok  1905 mu bude snížen z 500 K na 400 K.

2. Starosta oznamuje, že hrabě paskovský požaduje, aby bylo  možno v případě potřeby roury vodovodu z jeho pozemků kdykoliv odstranit. Po právní poradě s advokátem a s okresním hejtmanstvím shledán tento požadavek  přípustným.

Protokol o o schůzi obecního výboru 29. ledna 1905.

Přítomni: L. Staněk, J. Vogt, F. Adámek, K. Olšanský, F. Pajorek, J. Fýrek, F. Lička  p. č. 30, I. Raška,  F. Bartoník, zapisovatel.

1. Za revizory účtů obecních za rok 1904 zvoleni byli:  I. Raška, F. Lička z p.č. 30, F. Bartoník, J. Fýrek, J. Vogt a F. Pajorek.

2. Sdělen výnos Zemského výboru o povolení půjčky 20 000 K na koupi hostince p. Süsse pod podmínkou, že s touto koupi budou  souhlasit 2/3 místních daňových poplatníků.

3.  Pro určování  velikosti daně z lihovin jednotlivým koncesionářům zvolena komise ve složení: Raška, Kudělka, Lička č. 30, Adámek, Lička č. 38 a p. starosta.

4. Pan starosta oznamuje svou povinnost zaplatit 600 K za pole od obce koupené. Společně s částkou 33 K od Jos. Ličky za totéž budou tyto peníze použity na splacení obecního dluhu.

5. Budiž v obecních účtech za rok 1904 uveden vklad do zdejší Rajfajzenky ve výši 147 K  76 hal. pro účely vystavění hasičské věře zdejší hasičské zbrojnice. Pro tyto účely budou i nadále užívány příjmy z udělování domovského  práva.

Komentář HN: Skutečnost, že obecní výbor věnoval  vysokou pozornost dani z lihových nápojů svědčí o tom, že tato  daň byla významnou položkou obecního rozpočtu. Čím více se pilo, tím lépe pro  rozpočet! Zdá se, že nápad s odkoupením hostince p. Süsse  se neuskuteční, protože nenajde podporu daňových poplatníků.  V zápise z 29.1.1905 byla zmíněna místní spořitelna, tzv. Rajfajzenka. Této pozoruhodné instituci bude věnován v HN samostatný článek.  S překvapením zjišťuji, že v obecním výboru máme nyní dva „výborníky“ se shodným jménem  František Lička. Doposud se vyskytoval pouze jeden  z gruntu č. p. 38.Nyní se v zápisech vyskytuje další F. Lička z gruntu č. p. 30, a to rovněž ve funkci "výborníka".

9.8.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma