Navigace: Vladimír Slavík > Začátky samosprávy v Hrabové (9)

Začátky samosprávy v Hrabové (9)

 

V úvodu dnešního příspěvku uvedu několik  údajů o „vyborníkovi“ Josefu Nováčkovi. Narodil se v roce 1859 na gruntu č. 12 a žil tam  až do své smrti. Tento statek  se nachází v jižní části Hrabové a je znám  široké veřejnosti  čapím hnízdem, jediným v Hrabové. Polnosti o velikosti 23 ha  zabíraly prostor mezi Paskovskou ulicí  a řekou Ostravicí.  V roce 1884 se Josef Nováček oženil a s manželkou Amálii měli 6 dětí, z toho 5 chlapců. Ve volebním roce 1897 mu bylo 33 let.

Protokol o schůzi obecního výboru dne 20. dubna 1905.

Přítomni: L. Staněk, J. Vogt, F. Pajorek, F. Lička, Lička F., J. Firek, J. Kudělka a F. Bartoník, zapisovatel.

1. Projednán účet za postavení lávek přes Ostravici. Revizoři  Lička z č. 30, Olšanský a  Raška prozkoumali účty a doklady s následujícím výsledkem: Výlohy činily 1 565 K, subvence od Zemského výboru  byla  1 000 K. K úhradě od Zemského výboru  zůstává ještě 565 K.

2. Projednán výnos okr. hejtmanství, aby se obec postarala o umístění nemocných s nakažlivou nemocí, „strnutí šíje“ v osamělé místnosti. Usneseno, že se tak stane u Aloise Ličky z č. 45, kde je prázdná místnost. S majitelem bylo již vše projednáno.

3. Pan starosta předkládá k uvážení, jakým způsobem schůze obecního výboru  by byly přístupny i veřejnosti. Jednomyslně schváleno, že program schůze oznámí starosta obecnímu výboru dopředu písemně,  ostatním poplatníkům se ohlásí den a hodina schůze bubnem.

4. Karel Süsse, hostinský, žádá o udělení domovského práva. Je stár 29 let a zde zrozen, ale přerušil na  4 roky pobyt v Hrabové, když pracoval ve vítkovických hutích, a nárok  na zákonné přijetí do svazku obecního nemá. Proto žádosti té zatím nelze vyhovět.

5. Obchod č. 16 (obecní  majetek) byl pronajat Sigmundu  Turadtovi. Ten však dal výpověď. Ujednáno, aby se jednalo s Dělnickým spolkem nákupním z Vítkovic o zřízení filiálky v Hrabové. Jednáním se pověřuje p. starosta, p. Vogt a p. Pajorek.

6. Pan předseda školní rady J. Vogt žádá o peněžní příspěvek na nákup potřebných knih pro chudobné děti.

7. Obecní výbor dodatečně schvaluje vysazení stromů před novou školou. Vzniklé náklady budou  škole uhrazeny.

Komentář HN: Za pozornost stojí  dva body. U bodu 3. oceňuji rychlost, s jakou byl tento náročný úkol (zajištění   zvláštní místnosti pro nemocné s nakažlivou nemocí) splněn.  Myslím, že současní radní by  byli  při plnění tohoto požadavku naprosto bezradní. Také mě překvapil  požadavek  na zpřístupnění jednání obecního výboru pro veřejnost. I to svědčí o kvalitách tehdejších představitelů obce. 

11.8.2020       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma