Navigace: Vladimír Slavík > Záhady kolem průsakového kanálu

Záhady kolem průsakového kanálu

 

Není to kanál, ale vodní nádrž, kterou jsem před časem nazval „vřed Hrabové“. To pro její zanedbanost, nedostatečnou údržbu, ošklivý vzhled a  skutečnost, že se v ní  čas od času utopí lesní  zvěř.

Nádrž byla postavena cca v roce 1964 a její původní účel se mi nepodařilo zjistit. Mám důvod se domnívat, že v archivu zdejšího stavebního úřadu se nenachází ani  stavební povolení s nezbytnou technickou dokumentací, ani doklad o kolaudaci. Za poměrně závažný  nedostatek tohoto  úřadu považuji fakt, že nepožádal OKD o zaslání kopií těchto dokumentů.

Kolem této stavby (možná i proto) existuje několik záhad.

Záhada č. 1: Proč se tato stavba  nachází na soukromém pozemku paní Dalily Zdráhalové z Pržna? Pozemek je veden v evidenci nemovitostí jako „trvalý travní porost“. Kdo a v jaké výši platí u této stavby daň z nemovitosti ? Hrabovou by to mělo zajímat, jelikož je příjemcem této daně.  Teoreticky může vzniknout spor, kdo je vlastníkem této stavby  a kdo  zodpovídá za za její technický stav.  Fakticky se k ní hlásí OKD, takže budeme předpokládat, že zodpovídají  i za  technický stav  včetně zabezpečení proti pádu osob a zvířat do vnitřních prostor nádrže.   

Záhada č. 2: Po ukončení činnosti Dolu Paskov  požadoval MOb Hrabová, aby byla nádrž včetně čerpací stanice zachována.  Stalo se tak na jednání  Rady dne  11. 10. 2017 za přítomnosti  pana starosty Trávníčka, členů Rady, tajemníka  Ing. Sochy a vedoucí stavebního odboru Ing. Faicové. Důvod tohoto rozhodnutí byl následující: Voda  z nádrže byla čerpána do Pilíků a nevědělo se přesně, co by se stalo v případě zrušení tohoto vodního zdroje. Vyjasnit  to měl odborný  vodohospodářský posudek.  Ten však nikdy nebyl zpracován. 

Záhada č. 3: Následkem nedostatečného oplocení nádrže se v ní  čas od času topily srny.  Proto se rozhodl  spolek  Zelená Hrabová, že  toto oplocení zajistí svépomocí  svých členů. MOb Hrabová uvolnil pro tyto účely 40 tis. Kč. Záhadou je, proč MOb nepožadoval provedení těchto nezbytných zabezpečovacích prací  po majiteli tohoto objektu (OKD) a  byl ochoten to financovat z obecních peněz, tedy z peněz všech občanů. Nikdo z příslušných zodpovědných osob  MOb Hrabová  nebyl schopen sepsat  a odeslat tuto žádost na OKD. 

Záhada č. 4: Pan starosta Trávníček svolal k tomuto problému poradu se zástupci OKD.  Uskutečnila  se 9. července 2020 přímo u této vodní nádrže. Za Hrabovou se zúčastnil pan starosta, pan tajemník, Ing. Faicová a zastupitel Ing. Skalský. Mimo úprav oplocení se jednalo i o zrušení čerpací stanice a zasypání vodní nádrže. Představitelé OKD prohlásili, že se o tom uvažuje. Představitelé Hrabové proti tomu neprotestovali. Co když po zrušení tohoto vodního zdroje Pilíky vyschnou?  Přitom se v letech 2017-2018 sveřepě trvalo na jejich zachování s odůvodněním, že je to památka po našich předcích. Tou památkou se  mínily středověké hrabovské  rybníky, které byly zrušeny počátkem minulého století.

Komentář HN:  Když o tom všem uvažuji, mám určité  pochybnosti o cílevědomém a logickém myšlení a konání  vedoucích činitelů naší obce. Doufám, že „Pilíky“  jsou výjimkou.

18.7.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma