Navigace: Vladimír Slavík > Zajímavá informace na obecním facebooku

Zajímavá informace na obecním facebooku

Tento facebook zahájil svou činnost v červenci 2021 a jeho správcem je Tomáš Vojkůvka. Ve svém prohlášení o důvodech, které ho vedly k tomuto kroku je zmínka, že Hrabové chybí férová komunikace o místních problémech, a neférové je až příliš. 

Prozatím nový  mediální prostředek informoval  o termínech  přerušení dodávek elektřiny a pitné vody, o uzavírkách silnic v Ostravě, o  svolání zastupitelstva, konání různých akcí místních spolků, o výsledcích voleb do PS, o omezeném provoze OZO  po dobu státního svátku a podobně.

Zvláštní  informace  byla zveřejněna  ve středu 20. října.  Občan  Martin Veselý  připomenul jednání zastupitelstva   22. 6. 2020, na kterém  paní  Tomisová  navrhla zavedení rezidenčních karet k parkování na Šídlovci. Uvedená občanka doporučila, aby si to vzal na starost některý z radních. Nabídl se radní Petr Balušek s termínem  realizace do konce roku 2020.

Tento problém zmínil   nyní na novém  obecním Facebooku  opět  občan Martin Veselý.  Od konání  loňského  zastupitelstva již uběhlo 16 měsíců  a nic se neděje. Návrh paní Tomisové upadl v zapomenutí. Jak je to možné?  Nebyla zveřejněna  žádná informace o tom, že by problém s parkováním na Šídlovci byl vyřešen.

Očekával jsem, že obecní  facebook bude  také sloužit k diskusi mezi občany a vedením obce.  Proč ale na tento dotaz Martina nikdo nereagoval?  Konkrétně pan radní Balušek.  Od středy již uběhlo 5 dnů a reakce žádná. Možná, že pan radní Balušek má dovolenou.  Ale pak mohl odpovědět někdo jiný z vedení obce. Nestalo se tak, a je to veliká chyba. Ztrácí se tím důvěra  veřejnosti k zastupitelům  a  prohlubují  se pomyslné příkopy mezi občany a radnicí.

 S Martinem Veselým si  velmi rozumím.  Patří ke generaci, která brzy převezme  zodpovědnost za  správu  naší obce.  Mám ale vážnou obavu, že podobné případy, jako  dnes mnou popisovaný,  mohou způsobit, že  Martin rozmnoží řady těch, které problematika veřejné správy přestává zajímat.A to následkem ignorace připomínek a návrhů občanů.

Obecní facebook je veliká vymoženost. Prozatím ho mají  zaveden jen některé městské obvody, ale určitě se dříve nebo později stane běžným komunikačním  prostředkem  mezi  občany  a vedením obcí, měst  a městských obvodů. .   

Máme štěstí, že se u nás zajišťuje provoz tohoto FB člověk, který má k tomu  nejen odborné, ale i další předpoklady. Tomáši Vojkůvkovi  Hrabová  není lhostejná, narodil se v Hrabové, žijí zde jeho rodiče a  má stále ke své rodné obci citový vztah.

Ale je nezbytné aby o tento  facebook projevovali zájem i zastupitelé. Aby  reagovali na dotazy, návrhy  a kritické připomínky občanů. Především radní,  kteří mají různé činnosti ve  své gesci.

Každé začátky jsou těžké. Obzvláště v Hrabové. Doufám, že pan Vojkůvka má dostatečnou  „výdrž“ a nenechá se těmito a podobnými komplikacemi od svých plánů odradit.

25. 10. 2021       V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma