Navigace: Vladimír Slavík > Zajímavá informace

Zajímavá informace

 

Na webových stránkách Statutárního města Ostravy byla v dubnu zveřejněna následující informace (zkráceně):

„Město Ostrava dlouhodobě podporuje síť otevřených hřišť, které nabízí zdarma bezpečné prostředí ke sportovnímu vyžití všech generací. Činí tak ve spolupráci s městskými obvody, které hřiště vybírají a zajišťují jejich údržbu a správce. Provoz sportovišť je financován z dotačního programu města v oblasti prevence kriminality. Rada města schválila pro rok 2023 podporu fungování 62 otevřených hřišť 17 městským obvodům, částka na provoz přesáhne 5,1 mil. Kč a je vyšší než loni. Na jaře nyní město znovu otevírá síť hřišť v areálech škol, mateřských školek a dalších veřejných místech.

Bezpečná hřiště využívají stovky Ostravanů. Jde o rodiny s dětmi, nebo o skupinky vesměs školáků a studentů, kteří tak mohou venku smysluplně a bezpečně trávit svůj volný čas. Síť otevřených hřišť se díky tomu stala nedílnou součásti opatření k posilování prevence kriminality a zvyšování kvality života v Ostravě. Velký význam má skutečnost, že zde může sportovat skutečně každý, kdo pouze dodržuje pravidla sportoviště. Po nikom zde není požadována žádná registrace, ani se není třeba dopředu objednávat.  Sportoviště u škol a školek, která by jinak mimo vyučování zůstala nevyužitá, tak našla svá daleko širší uplatnění, vysvětlil náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Otevřená hřiště podporuje město již 14 let, od roku 2009. Letos byla podpořena hřiště pro oblíbené míčové hry, včetně kopané, basketbalu nebo volejbalu, pro atletiku nebo s hracími prvky pro nejmenší. „Své“ hřiště mohou zájemci nalézt na webu Bezpečnější Ostrava v odkazu https://bezpecnejsi.ostrava.cz/hriste/. Některá hřiště nabízí i zapůjčení sportovních pomůcek.“

Měl jsem povědomost o tom, že i naše školní hřiště slouží od dubna do října zájemcům o sport. Výše uvedený článek doplnil mé vědomosti o tom, že jde o akci města se záměrem vytvoření podmínek pro bezpečné a smysluplné trávení volného času občanů všech věkových kategorií. Možná, že by občanům Hrabové měly  poskytnout více informací o této vymoženosti i webové stránky MOb Hrabová nebo Hrabovské listy.

20. 5. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma