Navigace: Vladimír Slavík > Zajímavé informace

Zajímavé informace

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

V září 2022 byl na webových stránkách města Ostravy zveřejněn strategický dokument „Plán sociálního začleňování Ostrava 2022-2027“. Zabývá se sociální problematikou a obsahuje i některé  zajímavé informace  o městě Ostravě. Možná, že zaujmou i čtenáře Hrabovských novin.  

 Následující údaje č. 1 až 3 se  vztahují na roky 2000 a 2021.

1) Vývoj počtu obyvatel:   320 041 obyvatel -  279 791 obyvatel. Úbytek o 40 tisíc, a to následkem redukce průmyslu. Tento proces v méně atraktivních částech města bude pokračovat i nadále.

2) Vývoj věkové struktury obyvatel:  0 až 14 let: 16 % – 15 %. Od 15 do 64 let: 70 % – 64 %. Nad 65 let: 13 %  – 21 %.  Trend stárnutí bude probíhat i v dalších letech. Podle pesimistické varianty  se může vlivem stárnutí snížit počet obyvatel Ostravy v roce 2040 až na 253 tisíc.

3) Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let:  Základní a neukončené vzdělání: 19 %  – 14 %. Střední škola včetně vyučení: 38 %  – 30 %. Úplné střední vzdělání s maturitou: 28 %  – 37 %. Vysokoškolské vzdělání: 14 %  – 18 %. Ostatní druh  vzdělání: 1 %  – 1 %.

Index sociálního vyloučení na úrovni města, kraje, státu – rok 2021

Podíl osob v exekuci: město 13,45 %, kraj 9,21, stát 7,41 % z celkového počtu obyvatel.

Podíl příjemců příspěvků na živobytí: město 2,5 %, kraj 1,53 %, stát 0,74 % z celkového počtu obyvatel.

Podíl příjemců příspěvků na bydlení: město 5,19 %, kraj 3,42 %, stát 1,65 %  z celkového počtu obyvatel.

Kriminalita v období let 2016 a 2021:  

Trestné činy celkem: 8 606 činů – 5 497 činů. Násilnická kriminalita: 566 případů – 425 případů. Mravnostní kriminalita: 53 případů  – 88 případů. Majetková kriminalita: 5 540 případů – 3 319 případů.

Statistika  nezaměstnanosti:

Podíl nezaměstnaných: město, kraj, stát – prosinec  2017 a  prosinec 2021:

město: 7,54 % – 6,29 %. kraj: 6,24 % -  5,61 %. Stát: 4,07 % – 3,88 %.

V prosinci roku 2021 bylo ve městě 3 590 dlouhodobě nezaměstnaných (nad 2 roky). V přepočtu na obyvatele v produktivním věku byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstaných ve Vítkovicích (14,4 %). Počet uchazečů o zaměstnání, bydlících v Hrabové, byl v listopadu 2021 109, z toho dlouhodobě nezaměstnaných bylo 39 osob.

Statistika o bydlení:  V roce 2020 byla cena komerčního pronájmu v Ostravě 160 – 190 Kč/m/2, v obecních bytech převážně do 60 Kč/m/2.  V bytové nouzi je  7 100 osob (3 100 domácností). Žijí v azylových domech nebo v nevyhovujícím bydlení. Azylových domů je 12 s celkovou kapacitou 415 osob. Noclehárny jsou tři (rok 2022) s kapacitu 110 lidí.  Sociálních bytů je v Ostravě 589 a svou kapacitou nestačí na skutečné potřeby.

19. 1. 2023      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma