Navigace: Vladimír Slavík > Zákon o obcích poněkud jinak

Zákon o obcích poněkud jinak

Podle zákona o obcích mají občané právo  podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Takto je to obecně  formulováno v § 16 uvedeného zákona.

Dejme tomu, že aktivní občan Hrabové má oprávněný důvod k uplatnění svého  občanského práva. Třeba já. Mám  již velmi dlouho problém se špatně udržovanou lesní cestou od Pilíků směrem k Mitrovické kapličce. Je ve správě MOb Hrabová.  Na koho se mohu  se svým problémem obrátit? Možnosti jsou následující:

1. Na starostu. Ale jsem uvážlivý  člověk a umím si představit situaci, kdy všichni občané se budou se všemi svými problémy obracet na starostu. Chudák, brzy by se z toho musel zbláznit.

2. Přednést to jako připomínku na zastupitelstvu. Opět problém, podobný předcházejícímu. Na zastupitelstvu nejsou  podmínky k objektivnímu a racionálnímu řešení konkrétních  připomínek občanů. Není na to čas, nelze ihned provádět podrobné analýzy a většinou jsou připomínky občanů zahrány „do autu“.

3. Obrátit se na příslušnou komisi. To jsem učinil a nikam to nevedlo. Komise jsou  pouze poradními orgány rady a nemají  žádnou pravomoc něco někomu nařídit.

4. Řešit problém prostřednictvím „stošestky“ . I to jsem učinil, ale bez výsledků.

5.Obrátit se na místní státní správu, tedy na stavební úřad. Výsledek stejný jako v bodě 4.

6. Napsat o svém problému do Hrabovských listů. Je to možné, ale nikde není záruka, že se tímto problémem budou zodpovědně zabývat zodpovědné orgány samosprávy.

Takže realizace práva občanů podle  § 16 zákona o obcích není  jednoduchá. Přitom  by byla možná, kdyby u radních existovala dělba práce. Tuto vymoženost zavedli lidé již v pravěku, aby si ulehčili a usnadnili život. Každý si ze základní školy pamatuje, že ta první  dělba práce nastala mezi mužem a ženou, pak mezi příslušníky rodu. Někdo se staral o výživu, někdo o bezpečnost, někdo o duchovní potřeby.

Tedy u radních by mohla existovat  alespoň  zodpovědnost za dvě základní oblasti:  1. Někdo za  stavební investice  a  infrastrukturu včetně komunikací.   2 Někdo za finance a ekonomiku.

Aby všechny problémy nemusel řešit pouze starosta a ostatní radní přestali pouze „radit“, a měli také konkrétní zodpovědnost.  V mém „školním“ případě, s lesní cestou u Pilíků tuším, že se tím zabývá buď radní Lyčka nebo místostarosta  Rundt. Ale není to nikde konkrétně uvedeno, nejsem si tím zcela jistý.

V mé situaci je zde ještě jedno východisko.

Občan se může se svými  problémy a starostmi obrátit na zastupitele, kterému dal svůj hlas!

Je to řešení pro případ, že občan volil zodpovědně a jeho volební strana má v zastupitelstvu své reprezentanty.

V mém případě ano, volil jsem v roce 2014 hnutí  Změnu a  „mou“ zastupitelkou je Vlaďka Kopitzová. Takže v příštích dnech zašlu „své“ zastupitelce  několik svých připomínek k činnosti naší samosprávy a o odpovědích budu informovat čtenáře Hrabovských novin.

10.2. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma