Navigace: Vladimír Slavík > Zasedal Kontrolní výbor zastupitelstva

Zasedal Kontrolní výbor zastupitelstva

 

Zasedání se konalo 12. dubna, a na programu byl i bod, o jehož projednání jsem požádal. Jde o následující záležitost:

RMOb přijala vloni v červenci usnesení č. 25/410 o zadání projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce MK K Pilíkům“. Pak radní na to své usnesení asi zapomněli, projektová dokumentace k této stavbě nebyla během uplynulých 7. měsíců objednána.

 Usoudil jsem, že by se o toto nesplněné usnesení měl zajímat zdejší Kontrolní výbor (má ve svých povinnostech kontrolu plnění usnesení rady), a proto jsem  požádal předsedu KV Ing. Jiřího Kubečku o projednání této záležitosti v tomto výboru.

 A jak to dopadlo? V zápise se uvádí: „Kontrolní výbor se touto problematikou zabýval a konstatuje, že nedošlo k žádné zmařené investici“.

Zcela absurdní závěr. Nežádal jsem o posouzení ekonomických dopadů, které by mohly vzniknout následkem nesplnění tohoto usnesení, ale o vysvětlení, proč se nerealizovalo. Podle vysvětlení, které mi poskytla paní tajemnice, důvody byly ve změně vnějších podmínek. Pak bylo ale na místě toto usnesení zrušit, což se nestalo. Od Kontrolního výboru jsem očekával výtku radním, že usnesení nezrušili, pokud se skutečně vyskytly nové okolnosti, které zabránily jeho realizaci.

Díky webovým stránkám mám možnost sledovat průběžně usnesení rady, jsou formulována srozumitelně, a vždy jsou také realizována, případně zrušena. Výjimka nastala pouze u usnesení č. 25/410, které nebylo ani realizováno, ani zrušeno.

Ale nějak to přežiji.

Sobota, 4. května 2024         V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma