Navigace: Vladimír Slavík > Zasedal Kontrolní výbor zastupitelstva

Zasedal Kontrolní výbor zastupitelstva

 

V tyto dny se objevil na webových stránkách MOb Hrabové další zápis z jednání  Kontrolního výboru zastupitelstva. Po  perzonálních změnách,  provedených  v dubnu 2021,  to bylo jeho druhé zasedání.  

Patřím mezi občany, kteří se zajímají o veřejné záležitosti. Pozorně čtu všechny materiály o činnosti zastupitelstva, rady, výborů a komisí. Stalo se tak i u výše uvedeného zápisu.

Také jsem si znovu  prostudoval Jednací řád  tohoto výboru. Je v něm napsáno, jaké má povinnosti předseda, místopředseda a ostatní členové.  Ať jsem hledal jak  jsem hledal,  jméno místopředsedy KV  se mi nepodařilo zjistit. Přitom má významnou zodpovědnost sjednat nápravu při dlouhodobější nečinnosti KV.

 Pokud jde o pracovní náplň  výboru,  tak na prvém místě je uvedena  kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, na místě druhém kontrola dodržování některých právních předpisů,  na třetím místě je plnění úkolů, uložených zastupitelstvem,  a na místě čtvrtém je provádění kontrol v organizacích, zřízených obcí. V našem případě to je ZŠ a MŠ. V průběhu každého  jednání  se má provést  i kontrola plnění předchozích usnesení výboru.

Dost mne udivilo, že KV,  který se sešel 25. 9. 2021, se neřídil tímto Jednacím řádem. Kontrola dopravního značení v katastru Hrabové je sice chvályhodná a potřebná, ale tento druh činnosti jsem v Jednacím řádu  KV nenašel.  Neleze tím KV „do zelí“ komisi  rady pro výstavbu, dopravu a ekologii, kterou vede Ing. Skalský?  

Byl jsem také překvapen tím,  že KV se nezabýval plněním svých usnesení z posledního jednání,  které se uskutečnilo 13. 5. 2021. Byly tam záležitosti, které se týkaly domku č. 91, památníku na hřbitově, kroniky a venkovních nástěnek. Jak byla tato usnesení splněna? Neporušil tím KV svůj vlastní Jednací řád?

Podle Jednacího řádu má být z každého zasedání KV pořízeno usnesení. V zápise ze dne 25. 9. 2021 jsem žádné nenašel.

K čemu je Jednací  řád, který se v důležitých bodech nedodržuje?

29. 10. 2021    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma