Navigace: Vladimír Slavík > Zasedal nový kontrolní výbor zastupitelstva

Zasedal nový kontrolní výbor zastupitelstva

Včera, 1. 6. 2021, zveřejnil pan tajemník Ing. Jan Socha na webových stránkách MOb Hrabová se značným zpožděním informaci o zasedání kontrolního výboru, zvoleného na jednání zastupitelstva dne 28. 4. 2021.

Pro osvěžení paměti:  Na uvedeném zastupitelstvu byla odvolána z funkce předsedkyně kontrolního výboru Ing.  Ospalíková a členové KV Ing. Orkáč, paní Kelnerová a Ing.  Šupčíková. Novým předsedou byl zvolen MUDr. Gromnica a a  za členy KV Ing. Kubečka, Ing. Poláček, JUDr. Skopal a Ing. Hrabec.

 Hned první zasedání nového KV, které se uskutečnilo 13. 5. 2021  bylo velmi plodné. Svědčí o tom i následující usnesení:

-Na funkci tajemníka KV  navržen Ing. Hrabec, který tuto funkci přijal.

-KV pověřuje předsedu, aby předložil radě a zastupitelstvu MOb  návrh na obnovení Letopisecké komise ve složení:  M.  Slepička, R. Šeda a P. Balušek.

-Hlavní úkoly Letopisecké komise: a) příprava stálé historické expozice umístěné po rekonstrukci domku na Paskovské ulici, b) obnova  památníku na hřbitově včetně doplnění chybějících jmen padlých, c) kronika  a doplnění zápisů, d) spolupráce s radou a zastupitelstvem při výběru nových názvů ulic s přihlédnutím ke jménům významných rodáků, e) obnova textů  venkovních nástěnek u naučných a historických cest a památek.

- Jednací řád Finančního výboru: KV vyzývá předsedu FV ke splnění povinnosti vytvořit a schválit jednací řád FV,  jak je uloženo v zápisu 15. Zastupitelstva MOb z 23.9. 2020.

Neumím si vysvětlit, proč pan tajemník tak dlouho otálel se  zveřejněním těchto materiálů na webových stránkách MOb.  Bylo to pouhé opomenutí, nebo záměr? Vždyť to jsou záležitosti, které zajímají i  mnohé občany.

Zvláštní se i skutečnost, že zveřejnění tohoto usnesení   neurgoval ani pan starosta, který byl uvedeného  zasedání  KV  přítomen, a ani nový předseda kontrolního výboru. Jakoby nepokládali  webové stránky  MOb za významný informační prostředek.

2.6.2021     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma