Navigace: Vladimír Slavík > Zasedalo zastupitelstvo města

Zasedalo zastupitelstvo města

Zasedání se uskutečnilo dne 13. října  za přítomnost 49 zastupitelů.   Projednáno bylo  54 bodů.  Mimo zastupitelů bylo přítomno 12 zástupců městských obvodů, 31 ředitelů městských podniků, 22 úředník z magistrátu a 16 diváků.

Hledal jsem v zápise  z tohoto zasedání zmínku o projednávání některých problémů, které jsou  aktuální v Hrabové.  Konkrétně jak probíhá snaha o  zrušení zpoplatnění dálnice D 56 v úseku Ostrava – Frýdek Místek a  řešení zápachu, který se šíří z Průmyslové zóny Hrabová.

Zrušení  zpoplatnění dálnice se projednávalo  hned na počátku zasedání v bodě „Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů“ .

 Mgr. Václav Kubín (SPD) se dotázal primátora, zda nějak pokročila jednání  o zneplatnění  dálnice Ostrava-Frýdek Místek  alespoň mezi  ostravskými částmi,  tzn.  po exit č. 43.

 Ing. Tomáš Macura (ANO) odpověděl, že nedával žádnou naději, že za měsíc  nebo za dva se něco změní. Tato otázka se může otevřít nejdříve pro rok 2023, a to proto, že ví, že i pro příští rok nebudou žádné takové informace ze strany Ministerstva dopravy. Dodal, že tuto informaci  na zastupitelstvu již podával a nic nového neřekne.

 JUDr. Josef Babka (KSČM) uvedl, že primátor zřejmě nemá  poslední informace.  On tuto záležitost interpeloval  na zasedánízastupitelstva MS kraje v minulém měsíci, a to v souvislosti s připomínkovým řízením  k vyhlášce, která  upravuje zpoplatňování  jednotlivých úseků  dálnic v rámci ČR. Požádal, aby MS kraj vydal negativní stanovisko k tomuto návrhu právě v těch úsecích, o kterých se stále hovoří.  Ministerstvo dopravy by mělo o těchto  zásadních námitkách MS kraje v nejbližší době rozhodnout.

 Komentář HN: I na tomto zasedání  primátor  Macura naznačil, že zpoplatnění nepovažuje za podstatný problém, občanů Ostravy, a to pro relativně nízkou cenu dálniční známky. Svůj názor na zrušení zpoplatnění sdělil  na zasedání zastupitelstva  dne 14. 4. 2021.

Osobně s panem primátorem souhlasím a myslím si, že postoje  jak  zastupitele  Kubína (SPD)  tak zastupitele Babky (KSČM) jsou demagogické, levně si  i zde „přihřívají svou politickou polévku“.  Snaží se takto působit na určitou skupinu voličů.  Vážím si názoru  primátora, je  zcela opodstatněna. Vždyť jeho argument, že výdaj za dálniční známku  je v celkových  nákladech na provoz auta  nepodstatný, je pravdivý.

 Pokud jde o zápach z Průmyslové zóny, očekával jsem  podrobnější informace  a stanoviska od  zastupitelů  z Ostravy-Jihu a  starosty Nové Bělé. Nikdo se však o zápachu nezmínil. Proč asi?  Že by i si i zde někteří místní politici ohřívali ve svých městských obvodech svou politickou "polívčičku" a využívali  k tom údajný nesnesitelný zápach?   Ani to nelze vyloučit.

26. 10. 2021     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma