Navigace: Vladimír Slavík > Zastupitelstvo 16. 9. 2021 - Připomínky občanů (1)

Zastupitelstvo 16. 9. 2021 - Připomínky občanů (1)

Zápis z jednání uvedeného zastupitelstva byl zveřejněn se značným zpožděním, a to až v pondělí  11. října.  Po jeho přečtení jsem se rozhodl vyjádřit k některým  záležitostem.

Občan  Veselý se prostřednictvím  e mailu dotazoval, co bude s objekty bývalých školek.   V zápisu k tomuto dotazu  je v odpovědi  uvedeno toto:  

„ Odpověď starosty -  svého času měl zájem o budovu školky  CTPark  z důvodu závodní školky. Starosta sdělil, že chce, aby  se zastupitelé šli podívat do již vyklizených budov školek, aby měli představu, jak školky vypadají, a následně debatovat o jejich využití“.

Formální  připomínka  HN:   Ze zveřejněného textu  zápisu není jasné,  o kterou školku měla firma  CTPark zájem,  aby tam zřídila závodní školku.  O objekt  na ul. V. Huga nebo  na Příborské ulici?  Proč  na tuto  nejasnost  neupozornil starostu zapisovatel nebo ověřovatelé?

Faktická připomínka HN:  Co asi zastupitelé uvidí v těchto  dvou objektech?  Vyklizené místnosti, pavučiny na stěnách, špinavá okna a prach, který se postupně usazuje na  podlahách.  Jak jim tyto poznatky mohou pomoci v  jejich rozhodování o budoucnosti těchto objektů?

O tom podstatném se na zastupitelstvu nikdo nezmínil.

 U objektu na ul. V. Huga je zapotřebí provést jeho důkladné stavební posouzení. Posouzení stavu betonových základů a  zjištění příčin jejich podmáčení, zjištění příčin vzniku trhlin ve stěnách,  a především posouzení, zda tyto stavební závady jsou odstranitelné.  Když ano, tak za kolik peněz.  Pokud se zjistí  neopravitelnost objektu,  nebo příliš vysoké náklady na odstranění závad, pak  není  dále co řešit a bude nutná demolice.

U objektu na  Příborské ulici je nutno především zjistit výši nákladů  na případnou přestavbu na byty.  Pokud tato částka  bude  příliš vysoká, pak  teprve bude vhodné nabídnout tento objekt  za určitých podmínek zájemcům k nebytovým účelům. Ideální by bylo takové využití, které by nevyžadovalo příliš velké stavební úpravy. Třeba  využití v  oblasti  předškolní výchovy, v oblasti  sociální, zdravotní  nebo humanitární.

Posouzení  nákladů na přeměnu objektu  na Příborské ulici na byty a posouzení stavebního stavu objektu na ul. V. Huga se mělo  objednat u renomovaných odborníků  již dříve.  Nebo tyto posudky  existují a pan starosta se o nich zapomněl zmínit?

13. 10. 2021       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma