Navigace: Vladimír Slavík > Závažné sdělení paní místostarostky

Závažné sdělení paní místostarostky

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Paní místostarostka Ing. Květoslava Hrabovská sdělila prostřednictvím Hrabovských listů č. 5  nájemcům obecních bytů na Šídlovci  tuto informaci: Každoroční zisk z nájemného, použitelný pro revitalizace bytových domů, je cca 3 mil. Kč. To nestačí ani na revitalizaci jednoho bytového domu. Přitom bytových domů, kde se plánuje s revitalizací, je na Šídlovci 30.

Co je míněno  pod pojmem revitalizace?  Je to technické a estetické zlepšení stavu domů včetně zlepšení jejich tepelné izolace.  Při revitalizaci  se provádí i výměna těch rozvodů plynu, elektřiny, vody a odpadů, které již jsou na konci své životnosti. A také výměna podlah, oken, dveří a dalších částí bytů a bytových domů, které již dosloužily. Často jde o  instalace a stavební prvky, které byly pořízeny při stavbě těchto domů v letech 1941-1942.

V tomto článku paní místostarostka uvádí, že  „Již minulé vedení obvodu přistoupilo k plánu celkové revitalizace bytových domů včetně zateplení“. Lze to chápat tak, že  v těchto revitalizacích je nezbytné pokračovat?

Pokud ano, pak zde máme velký problém, a to finanční.  Revitalizace jednoho domu vyžaduje cca 4 mil. Kč.  Máme-li k dispozici pouze 3 mil. Kč  ročně, tak  tyto revitalizace  skončí až v roce 2063. Do té doby tyto bytové domy určitě nevydrží.

Je s podivem, že se tímto problémem doposud nezabývala RMOb Hrabová nebo finanční výbor zastupitelstva. Alespoň o tom nejsou na webových stránkách obce žádné informace.

Krátký výpočet prokáže, že enormní finanční potřebu na revitalizace  by nevyřešilo ani případné plošné  zvýšení nájemného. Bytů, u kterých se předpokládá jejich revitalizace, je 169.  I enormní zvýšení nájemného o 1 000 Kč měsíčně by přineslo  pouze 2 mil. Kč a celkový fond pro revitalizace by se zvýšil ročně  na 5 mil. Kč.

Pokud se nepodaří zajistit  významnou finanční dotaci, tak jsou pouze dvě možnosti: Buď bude nutno výhodně zprivatizovat několik domů  nebo tyto revitalizace financovat částečně z rozpočtu městského obvodu.

16. 5. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma