Navigace: Vladimír Slavík > Zavedení "Diskusního kroužku" v Hrabovských novinách

Zavedení "Diskusního kroužku" v Hrabovských novinách

 

Jsem starší a poměrně konzervativní občan, který má určité výhrady  ke způsobu komunikace mladé generace pomocí nových mediálních prostředků, příkladně  FC.  Zveřejňované texty se mi jeví jako  příliš stručné a někdy i málo promyšlené.

Z těchto důvodu jsem se rozhodl rozšířit dosavadní  funkci  Hrabovských novin jako platformu přinášející zprávy a komentáře o současném dění v Hrabové a v okolních obcích o novou  rubriku, kde budu komentovat ohlasy na mé články. Pokud někdy  budou.

Zahájím to odpovědí na komentář  Martina Veselého na FC Ostrava - Hrabová  k mému  článku  z  25. 7. s názvem  „Jaký osud čeká Starý Šídlovec?“

Martin v prvé větě oznamuje, „že se mu článek nelíbí“, protože navádí k nutnosti prodávat byty z bytového fondu. Oponuje, že spousta bytových družstev  funguje dobře, takže proč by „kolektivní“ vlastnictví bytů nemělo být úspěšné?  Že nájemníci jsou voliči? Co z toho mám vyvodit? To je nesmysl, k čemu navádíte čtenáře. Jestli je dobrá zkušenost s privatizací? Možná ano, ale těžko půjde ošetřit další prodej proti spekulantům, kteří je obratem prodají. Obdobně by se dalo polemizovat s body 2 a 3.

Musím pana Martina upozornit, že v Hrabové nemáme bytové družstvo, ale byty jsou ve vlastnictví obce, což je veliký rozdíl.   Jmenovaný souhlasí, že by obec neměla na bytový fond doplácet a uvádí, že pan Slavík ve svých článcích obvykle uvádí   přesná čísla, v tomto případě ne. Opravdu se na byty doplácí?

Odpovídám panu Veselému, že jsem o rentabilitě našeho bytového fondu zveřejnil  v minulosti   v Hrabovských novinách velmi mnoho informací.  Pokud mi jmenovaný zašle svůj dotaz na mou mailovou adresu, rád mu sdělím  požadované údaje. Ostatně jsou veřejně přístupné také  v každoročních Závěrečných účtech.

Často uplatňované obavy ze spekulantů jsou zbytečné.  Vždyť  si  může městský obvod v zastoupení vlastníka  při eventuálním dalším  prodeji  bytů vymínit právo přednostního odkupu, a to za původní cenu.  

26. 7. 2018    V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma