Navigace: Vladimír Slavík > Závěrečný účet MOb Hrabová za rok 2023

Závěrečný účet MOb Hrabová za rok 2023

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Byl chválen zastupiteli dne 3. června 2024  bez připomínek. Přitom každý, kdo ho podrobně studoval, musel být překvapen značnými rozdíly mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním.  U kapitálových výdajů „se ušetřilo“ 13 202 tis. Kč, u běžných výdajů „se ušetřilo“ dokonce 17 816 tis.  

Nebylo výhodnější případné finanční přebytky uložit počátkem roku na spořicí účet, který by přinesl úroky?

U kapitálových výdajů se podařilo naplnit plánované výdaje pouze u skupiny 22 – Doprava. U všech ostatních skupin nebyly plánované peníze přeměněny na investice, na zlepšení infrastruktury obce a na další nezbytné potřeby.  U skupiny 31 – Vzdělávání - zůstalo nevyužito 1 070 tis. Kč, u skupiny 55 – Požární ochrana -  zůstalo nevyužito 1 595 tis. Kč. Největší rozdíl je u skupiny 36 – Bydlení a komunální služby, a to 9 777 tis. Kč.

U běžných výdajů nebyly vyčerpány finance zejména u skupiny 22 – Doprava, u skupiny 31 – Vzdělávání, u skupiny 36 – Bydlení a komunální služby, u skupiny 37 – Ochrana životního prostředí.

Marně hledám odpověď na otázku, proč nikdo ze zastupitelů nepožádal na jednání zastupitelstva dne 3. června o vysvětlení těchto rozdílů.

Omluvou může být skutečnost, že šlo o první rok nového funkčního období, a nebyl čas na přípravu realizace, především na pořízení potřebné projektové dokumentace.  Rok 2024 bude v plnění rozpočtu určitě lepší.

Neděle 9. června 2024          V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma