Navigace: Vladimír Slavík > Závěrečný účet za rok 2021

Závěrečný účet za rok 2021

Závěrečný účet MOb Hrabová  za rok 2021 bude na svém zasedání dne 15. června 2022 projednávat zastupitelstvo. V souladu s platnými právními předpisy byl dne 24.5. 2022 zveřejněn na Úřední desce MOb Hrabová jeho návrh.

Tak jako v minulých letech,  je velmi podrobný.  Nejenom zastupitelé, ale i občané mají možnost se detailně  seznámit se skutečnými příjmy a výdají, a to včetně vysvětlujících komentářů. Zásluhu na tom má Ing. Jana Ziobrová, vedoucí  zdejšího  finančního odboru.  Návrh  závěrečného účtu mohl mít jen několik základních údajů (jako je tomu v jiných městských obvodech.)

Zaujalo mne především nevyčerpání  plánovaných kapitálových nákladů, což považuji za velký nedostatek v činnosti samosprávy v roce 2021.

K čemu jsou kapitálové výdaje určeny?  Stručně řečeno, jde o náklady na stavby, sloužící  ke zlepšení  kvality života občanů a jejich rodin.  Jsou to  školy, školky,  jejich modernizace, kulturní domy, sportovní zařízení, dopravní stavby a plochy a objekty, sloužící  pro relaxaci.  Mohou zde být i náklady na modernizaci a opravy infrastruktury, především dopravní. Mezi kapitálové náklady  patří i výdaje na nákup strojů, které zlepšují péči o životní prostředí, jako sekačky trávy, stroje na  čištění  vozovek a pod.

Celkem se plánovalo pro rok 2021 na tyto výdaje s částkou 70,8 mil. Kč.  Vyčerpáno  však bylo pouze 51 mil. Kč.  Vzniklo  „manko“  ve výši  20 mil. Kč. Proč?

V důvodové zprávě je zmíněno nečerpání u chodníku  k  hasičské zbrojnici, u rekonstrukce hasičské zbrojnice a  také časový posun přístavby ÚMOb.

Přitom v Hrabové existuje mnoho jiných problémů, které již delší dobu vyžadují řešení. Například modernizace páteřní cyklostezky Hrabové Šídlovec – restaurace  „Ve Dvoře“,  oprava  cesty ve správě MOb Hrabová k Pilíkům včetně propustku přes  Ščučí, řešení  využití objektů po bývalých školkách na Šídlovci, rekonstrukce domku č. 91, zateplení  bytových domů včetně objektů ve správě MOb Hrabová  (Šídlovecká  22, DPS Bělská, budova  ZŠ). Když ne přímo  realizace, tak alespoň pořízení potřebné technické dokumentace pro realizaci v příštích letech.

Často slyším v televizi komunální politiky hovořit o potřebě mít pro každý případ v rezervě  několik připravených projektů „ v mašličkách“.  Myslím, že je to velmi moudré opatření. My nemáme žádný.

31. 5. 2022   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma