Navigace: Vladimír Slavík > Zeleň v Hrabové - situační zpráva

Zeleň v Hrabové - situační zpráva

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

V minulém roce byla věnována zeleni, konkrétně dřevinám, vysoká pozornost, a to zejména na Šídlovci. Podrobnosti o tom zveřejňovala tehdejší místostarostka paní Vladislava Kopitzová v Hrabovských listech.

Hrabovské listy č. 1/2022: Článek „Projekt obnovy zeleně na Šídlovci.“ Nové stromy a keře (44 ks)  budou vysazeny v prostoru kolem knihovny a ulic Šrobárova a U Kotelny. Pokáceno bylo 13 stromů napadených jmelím.

Hrabovské listy č. 4/2022: Článek „Co je nového v oblasti veřejné zeleně.“ Provádí se ořezy stromů plošně na Šídlovci, v prostoru ulic U Zvoničky, Domovské a Bělské. Bylo zjištěno několik stromů dutých v horní části, které bude nutno pokácet. Dalších 7 stromů bylo vykáceno v parku Hrabovjanka.

Hrabovské listy č. 6/2022: Článek „Posouzení stromů na ulici K Pilíkům akustickým tomografem.“ Posuzován bude zdravotní stav stromů, rostoucích kolem ulice K Pilíkům v úseku u pastvin s koňmi. Podle výsledků pak bude přikročeno k dalším opatřením.

Hrabovské listy č. 7/2022: Článek „Úpravy  parku Hrabovjanka.“ Stromy silně napadené jmelím jsou pokáceny, dalších pět bylo pouze ořezáno. Z těchto vzniknou torza s dutinami, osídlenými chráněnými druhy brouků a hmyzu, a také s hnízdišti lejska šedého a netopýrů.

Hrabovské listy č. 8/2022: Článek „Jak pokračuje boj proti šíření jmelí bílého v MOb Hrabová.“ Celkem bylo navrženo k vykácení 34 stromů s vysokým výskytem jmelí a stromů ve  špatném zdravotním stavu. Ve zbytku roku bude pokračováno s ořezy, s odstraňováním jmelí a s ochrannými  postřiky.

Komentář HN: Výsadba nových stromů se prováděla pouze na Šídlovci. Na obecních pozemcích  ve zbývajících částech obce byla věnována pozornost pouze „starým“ stromům, žádné nové se zde nevysadily. Podle neověřených informací se s výsadbou nových stromů v těchto částech obce počítá v letošním roce.  Možná o tom napíše do Hrabovských listů  bližší podrobnosti paní Věra Kročková (garant za zeleň v radě městského obvodu) nebo paní Jana Batelková ( členka komise dopravy, výstavby a ekologie), která má ve své pracovní náplni zeleň.

21. 1. 2023     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma