Navigace: Vladimír Slavík > Zeleň v Hrabové

Zeleň v Hrabové

 

Zeleně, zejména té, která je na  listnatých a jehličnatých stromech, není nikdy dost. Působením  fotosyntézy  produkuje  kyslík, likviduje oxid uhličitý, větve, listy a jehličí na svém povrchu zachycují prach,  a také vytváří příjemný stín. Ten oceňují  chodci a cyklisté na místních komunikacích, pokud jsou tyto lemovány stromy. Stromy a keře  také chrání okolní zástavbu před silničním hlukem. Významná je i skutečnost, že  koruny stromů jsou i domovem ptáků, jejichž zpěv je součástí  estetických požitků, které lidem poskytuje příroda.

Všiml jsem si, že kolem některých místních komunikací  v Hrabové jsou volná místa po dřívějších stromech. Ty  byly z různých důvodů pokáceny a nikdo je již  nenahradil novými. Konkrétně kolem ulic Domovské, K Pilíkům  a kolem  cyklostezky, která je pokračováním ul. Bělské (hráz k Mitrovicim).  A možná i jinde.

Na péči o vzhled obce a zeleň máme v letošním rozpočtu 9 858 tis. Kč. V prvém pololetí se ušetřilo 615 tis. Kč. Nejvhodnější doba pro výsadbu listnatých a jehličnatých dřevin je podzim. Ještě je čas se na to připravit. To znamená určit místa výsadby, vhodné druhy,  a  včas  objednat mladé stromky.  Je to práce pro odborníky, stejně jako vlastní  výsadba a následná péče o vysazené stromy a keře. Ale vložené peníze se určitě vyplatí.  Zdravé životní prostředí je k nezaplacení.

Zjišťoval jsem, kdo to má v Hrabové „na starosti“.  Péče o zeleň je v pracovních povinnostech odboru stavebně správního, který vede Ing. Faicová.   Možná, že tyto řádky jsou zbytečné,   a vše je již perfektně  připraveno. Ale možné, že tomu tak není.

Také jsem si všiml, že  uschlo poměrně mnoho  stromů, vysazených  v roce 2019 kolem nově postavené Prodloužené Mostní.  Měly být již dávno nahrazené novými. Tuto povinnost zřejmě zanedbal správce této komunikace, kterým je  MS kraj. Proč to MOb Hrabová  na příslučných místech neurguje?  Čtu velmi pozorně usnesení ze zasedání   RMOb, a nic takového jsem tam nenašel.  Přitom  tato komunikace je na našem katastru. Zeleň  má na starosti dle usnesení  rady  z 26.4. 2021 paní místostarostka Kopitzová.

20. 9.  2022     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma