Navigace: Vladimír Slavík > Život a dílo Maxe Broda

Život a dílo Maxe Broda

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Max Brod (1884 – 1968) byl německy píšící spisovatel, překladatel a hudební skladatel židovského původu. Narodil se v Praze v židovské rodině bankovního úředníka. V dětství ho postihlo vážné onemocnění páteře, jehož následku si nesl celý život.  Jeho mladší bratr zahynul za války v Osvětimi.  Po maturitě na pražském německém gymnáziu vystudoval práva a získal doktorát.

Záhy se začal zabývat literární tvorbou, a byl velmi úspěšný.  Jeho první román Schloss Nornepygge  (Zámek Nornepygge) vyšel v roce 1908, a byl veřejnosti nadšeně přijat. Za jeho nejvýznamnější knihu je považován román Wachposten (Hlídka). I další díla byla úspěšná a Max Brod se stal v pražské německy mluvící společnosti velmi oblíbeným spisovatelem. Pro českou kulturu je významný i tím, že se přičinil o divadelní uvedení Haškova Dobrého vojáka Švejka v Berlíně a prosazoval Janáčkovy opery v zahraničí. Rovněž přeložil do němčiny libreta Janáčkových oper.

S Franzem Kafkou se setkal v době svých studií na Německé univerzitě v Praze. Spřátelili se, byl mu celoživotní oporou, povzbuzoval jej v literární tvorbě a snažil se mírnit jeho duševní krize. Než Kafka v roce 1924 zemřel, ustavil ve své závěti, že jeho dosud nepublikovaná díla mají být zničena. Vykonavatelem poslední vůle určil Broda. Ten se však rozhodl Kafkovou pozůstalost vydat. Tak bylo zachráněno šest vysoce ceněných svazků z jeho tvorby včetně rozsáhlé biografie. Tím Max Brod přispěl významným způsobem k celosvětové proslulosti Franze Kafky.

V roce 1939 emigroval s manželkou do tehdejší Palestiny, kde v Tel Avivu pracoval jako divadelní dramaturg a kritik. Do Prahy se vrátil krátce až v roce 1964, aby zahájil výstavu díla Franze Kafky. Zemřel v Tel Avivu v roce 1968 ve věku 84 let.

Dílo v českém překladu (výběr): 1910: Česká služka (román).  1917: Tychona Brahe cesta k Bohu (román). 1923: Franci čili Láska druhého řádu (román). 1927: Život s bohyní (román). 1934: Osudný rok (román). 1934: Zázračný kaktus Opuncie (komedie o třech jednáních). 1938: Město nemajetných (povídka ze sbírky Experimenty).

Pramen informací: Wikipedie.

Pátek 24. května 2024    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma