Navigace: Vladimír Slavík > Život a dílo Vlasty Javořické

Život a dílo Vlasty Javořické

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Vlasta Javořická, vlastním jménem Marie Barešová (1890 -1979) byla česká spisovatelka, píšící pro tzv. červenou knihovnu. Byl to ve 20. a 30. letech minulého století velmi oblíbený druh nenáročné literatury, oblíbený hlavně u dívek a žen. Šlo o sentimentální k slzám dojímající milostné příběhy se šťastným koncem, ve kterých protagonisté byli buď velmi chudí, nebo naopak to byli bohatí lidé, továrníci, rentiéři, spisovatelé, příslušníci šlechty.

 Fenomenální spisovatelkou této literatury byla Vlasta Javořická. Pocházela z lékařské rodiny, většinu života prožila v kruhu své početné rodiny ve Studené u Telče. První její povídka vyšla v roce 1915 v Brněnských ilustrovaných listech, poté publikovala v katolických kalendářích a celostátních novinách, pak následovaly knižní povídky a romány. V období první republiky patřila k nejoblíbenějším autorům, zejména u vesnického obyvatelstva.

  Po podepsání Mnichovské dohody napsala Javořická dopis Stalinovi s výčitkou, že Sovětský svaz Československu nepomohl. Zřejmě proto byla její díla v době okupace vydávána jen omezeně, a po skončení války již vůbec. Po roce 1948 byla jako příslušnice vesnické buržoasie zbavena svého majetku.  Její tři dcery i s rodinami emigrovaly do USA, mohla je navštívit až v roce 1965.

Vydání jejich knih bylo možné až v době Pražského jara.  V roce 1968 byl zveřejněn v týdeníku Naše rodina na pokračování román Na Faře a v roce 1969 v Zemědělských novinách román Dva mlýny, opět na pokračování. V době normalizace její knihy nevycházely a byly vyřazeny i z veřejných knihoven. Literární díla Vlasty Javořické vycházela pouze v USA, u českých emigrantů byla velmi oblíbená.

 Masivní vydávání jejich knih v ČR nastalo po roce 1989, do roku 2000 vyšly ve velkých nákladech téměř všechny její práce včetně těch, které dříve nemohly být publikovány.

 Vlasta Javořická napsala celkem 113 románů a 116 povídek. Zvláštní skupinu tvoří práce, vzniklé po roce 1948, kdy v obšírných vesnických kronikách popisovala na osudech několika generací selských rodů rozlehlé úseky našich dějin včetně násilné kolektivizace zemědělství. Je také autorkou šestidílné autobiografie.

Tato spisovatelka zemřela v roce 1979 ve věku devadesáti let a je pochována v místě svého rodiště ve Studené u Telče.

Zdroj informací: Wikipedie.

Pátek 17. května 2024      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma