Navigace: Vladimír Slavík > Zmapuj To

Zmapuj To

 

Je to pozoruhodný projekt, jehož autorem je  ekologický aktivista  RNDr. Miroslav  Kubásek. Cílem tohoto projektu byl  boj proti černým skládkám a poškozování životního prostředí. Projekt vznikl  v roce 2012 a brzy se rozšířil po celé republice.  Nedílnou součástí  je i každoroční akce "Ukliďme Česko".

 Propagátorem akce "Zmapuj To" byl  v Hrabové  spolek TORALI a konkrétně pan Ing. Radek  Orkáč.

První hlášení  o černé skládce nedaleko hřbitova je  z 18.4.2015. Na základě tohoto hlášení  byla  tato černá skládka v rámci akce „Ukliďme Česko“ ihned  odstraněna.  V uvedeném  roce bylo zaznamenáno 50 hlášení o větších i menších závadách a v dalších letech jich poněkud ubylo. Projekt se opět oživil v roce 2019 (83 hlášení) a úspěšně pokračuje i letošním roce.

Spolek Torali, Zelená Hrabová i jednotliví občané hlásí černé skládky, nedostatečnou péči o zeleň, uschlé stromy, přeplněné koše na odpadky,  různá poškození místních komunikací a dopravních značek a další závady, které  více nebo méně poškozují zdejší životní prostředí nebo jsou i  z  jiných důvodů nežádoucí. 

 Hlášené závady jsou následně odstraňovány pracovníky Technických služeb Hrabové.

O hlášených závadách a postupu při jejich odstraňování se vede podrobná evidence na webových stránkách obce.

Možná, že čtenáře Hrabovských novin překvapí skutečnost, že jsme v těchto aktivitách v širokém okolí jedničkou. Míním tím dobře fungující systém ochrany životního prostředí. Je to zřejmé i z informací, které jsou zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých městských obvodů.

 Objektivní občan to dovede ocenit. Tvrdím, že  v Hrabové nejsou  i díky existenci „Zmapuj To“  v  oblasti životního prostředí žádné větší problémy. Pokud vzniknou, jsou ihned řešeny.

Nemám příliš ve zvyku chválit naši veřejnou správu včetně pana tajemníka. Ale zde si dovolím tvrdit, že Ing. Socha vždy velmi pohotově reaguje na všechna hlášení  a zajišťuje vše, co je potřebné.

Nemám také ve  zvyku lichotit  Radkovi Orkáči, někdy si příliš nerozumíme. Ale v realizaci projektu  "Zmapuj To"  si zasluhuje veřejné uznání. Třeba od starosty nebo od přemýšlivých  občanů. Toho se asi nedočká, tak alespoň mu děkuji za  jeho přínos v oblasti ekologie za svou osobu.

3.9.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma