Navigace: Vladimír Slavík > Změny v Hrabovských novinách

Změny v Hrabovských novinách

 

V souvislosti s založením Klubu přátel Hrabové se mění i struktura Hrabovských novin. Své příspěvky zde mohou zveřejňovat i členové tohoto klubu a a tyto pak budou soustředěny v samostatné záložce Hrabovských novin.

 V současné době jsou tito spolupracovníci čtyři a jejich jména jsou uvedena v záhlaví titulní stránky.

Možnost zveřejňování různých zpráv a komentářů platí nadále i pro nečleny klubu.

Dalším důvodem těchto změn je osobní. Zjišťuji, že bude prospěšné dát v Hrabovských novinách prostor představitelům té střední i té nejmladší generaci a k tomu budou směřovat mé další snahy při postupném zvyšování počtu spolupracovníků. Uvítal bych "rodáky" před "náplavou" , ale někdy ti druzí jsou pro Hrabovou prospěšnější jak rodáci. 

 Jako vydavatel a editor uvítám k této úpravě názory  a připomínky svých čtenářů.  

4. 2. 2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma