Navigace: Vladimír Slavík > Změny ve složení školské rady

Změny ve složení školské rady

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

 Školská rada má umožnit zřizovateli, pedagogům, zletilým žákům i zástupcům rodičů nezletilých žáků se podílet na správě školy. Podle školského zákona je za ustavení školské rady zodpovědný zřizovatel školy (obec). Školská rada zasedá minimálně 2x ročně a funkční období jsou tři roky. Na prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí předsedu.

Po volbách v roce 2018 byli do školské rady za zřizovatale jmenováni starosta Igor Trávníček a Ing. Radomír Orkáč, kterého později vystřídal Jiří Dolejška.  Školská rada měla 11 členů, předseda byl do 22.6. 2021 Mgr. Martin Němec, pak Mgr. Lenka Kudejová.  Sešla v roce 2019 3x, v roce 2020 pouze 1x (covid), v roce 2021 3x, v roce 2022 2x.

Sleduji dlouhodobě činnost naší školy, a mnoho informací nacházím v zápisech z jednání školské rady. Ty si doplňuji i z jiných zdrojů a dospěl jsem k závěru, že naše současná ZŠ pokračuje ve vynikajících tradicích  zdejšího školství, jehož základy položil dnes již legendární František Bartoník v osmdesátých letech 19. století. Žákům je poskytováno kvalitní  vzdělání, což je  základní předpoklad pro úspěšné studium na středních školách.

Pokud jde o zápisy ze školské rady, tak mi nemohly uniknout body, které se vztahovaly k  požadavkům  vedení školy směrem ke zřizovateli, k představitelům MOb.

 Tím  zásadním byl požadavek na rekonstrukci prostor pro školní družinu. Na jednání školské rady dne 16.4. 2019 informoval starosta  pan Igor Trávníček o plánech na rekonstrukci těchto prostor ještě v roce 2019.

Tento příslib se však z  různých objektivních důvodů nepodařilo splnit. Ty byly vysvětleny na jednání školské rady dne 29. 8. 2022, a současně byl  předložen nový projekt na stavbu výtahu, zvláštního vchodu do školské jídelny a renovace učeben fyziky, chemie a PC I.  

Na jednání ustavujícího zastupitelstva dne 19. 10. 2022 byla zvolena nová RMOb, která na svém prvním zasedání odvolala ze školské rady dřívější zástupce zřizovatele a jmenovala nové, a to  Martina Krejčíčka a Ing. Radomíra Orkáče. První jednání školské rady v novém složení se uskuteční pravděpodobně v 1. čtvrtletí 2023. 

Určitě se bude jednat i o rekonstrukci prostor školní družiny a o dalších stavebních úpravách budovy školy.  Zápis z jednání školské rady s pořadovým číslem 41 si přečtu velmi pozorně.

19. 12. 2022       V. S.                                              

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma