Navigace: Vladimír Slavík > Zřízení funkce PR

Zřízení funkce PR

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Během jednání zastupitelstva dne 14. prosince oznámil pan starosta, že se připravuje zřízení pracovního místa pro odborného pracovníka, který by měl na starosti styk s veřejností.

Dříve nebo později to muselo nastat.  Veřejnost ne vždy chápe důvody, které vedou veřejnou správu k různým, někdy i neočekávaným rozhodnutím. Na sociálních sítích i jinde pak vznikají diskuse, často založené na neúplných nebo i záměrně zkreslených informacích.

Předpokládám, že hlavní povinností tohoto pracovníka bude vysvětlovat jak dlouhodobé záměry tak  dílčí rozhodnutí orgánů veřejné správy veřejnosti s cílem dosažení její aktivní podpory a spolupráce.

Jaká bude podrobná pracovní náplň tohoto „mediálního“ pracovníka?  Její vytváření bude asi složité, ne všichni budou mít  zcela shodné názory.

Z pohledu občana bych si přál toto:

1) V záležitosti webových stránek městského obvodu: Zodpovědnost za jejich obsah a formu,  za  rušení nepotřebných a zřizování  nových rubrik, za průběžnou publikaci aktualit, za zveřejňování  usnesení a zápisů orgánů samosprávy bez zbytečného odkladu.

2) V záležitosti facebooku městského obvodu: Dohled nad obsahem a formou, formulace stanovisek veřejné správy k významným rozhodnutím a událostem, reakce na příspěvky občanů.

3) V záležitosti Hrabovských listů:  Prezentace oficiálního  stanoviska veřejné správy k názorům, návrhům a připomínkám občanů.

4) V záležitosti Mobilního rozhlasu: Informace a zprávy z radnice přímo do telefonu. Upozorňování na krizové situace. Pozvánky na kulturní a sportovní akce. Spolupráce při organizování  veřejných anket.

5) V záležitosti veřejného rozhlasu: Organizační zajišťování jednotlivých hlášení.

Určitě jsem v tomto krátkém komentáři neobsáhl všechno. Určitě některé mé představy o pracovní náplni této nové pracovní pozice se nesetkají se souhlasem všech. Poměrně složité bude rozdělení pravomocí a povinností mezi již ustavenou mediální komisí a tímto nově zřizovaným „mediálním člověkem“. Doufám, že se to podaří.

27. 12. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma