Navigace: Vladimír Slavík > Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva

Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva

 

Zpřísněná nová  nařízení o ochraně osobních údajů  (GDPR) změnila charakter informací v zápisech, prováděných z jednání zastupitelstev. Na jedné straně je zde chvályhodná snaha o poskytování maximálního množství adresných  informací, na straně druhé zákonná  povinnost  chránit osobní údaje těch občanů, o které se v různých souvislostech na těchto zasedáních jedná nebo těch, kteří zde pronáší své názory na projednávané problémy.

Každý soudný člověk chápe,  že nelze na webových stránkách obce  zveřejňovat „citlivé“ údaje o různých majetkových a dalších soukromých  záležitostech občanů a  informace, které by mohly jakkoliv poškodit pověst občana nebo jeho oprávněné zájmy. Může to být  třeba i  žádost  o přidělení  sociálního bydlení nebo  seznam  dlužníků.

Podle současného výkladu směrnic GDPR, platných od 25. 5. 2018 je povinností obcí při zveřejňování  osobních údajů občanů  prostřednictvím internetu anonymizovat tyto v plném rozsahu, a to bez ohledu na charakter sdělení, vyřčených  na těchto jednáních. Tato anonymizace jmen se netýká veřejně činných osob.

Uvedu několik případů ze zápisu z posledního zastupitelstva MOb Hrabová.

- Občan XX se zajímá o technický stav mostku v blízkosti Mitrovické kapličky, neboť  se zde plánují běhy (půlmaraton).

-Zastupitel  Ing. Dvořák poznamenává, že nebyla realizována myšlenka občana XX zasypat sedimentační  kanál u Pilíků hrubým štěrkem.

-Občanka XX doporučuje umístění ještě jednoho zpomalovacího prahu na ul. U Kotelny.

I když by zveřejnění „začerněných“ jmen pravděpodobně nikterak nepoškodilo zájmy  uvedených  osob, nelze jejich jména zveřejnit.  V případě, že zveřejnění osobních údajů je žádoucí, je nutno si vyžádat jejich  souhlas.

Podle současného stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě majetkových dispozic občanů lze zveřejnit pouze identifikaci předmětné nemovitosti s uvedením, jak s ní bylo naloženo (např. prodá se, pronajme se). Další údaje se musí anonymizovat.

 Žádný předpis nestanoví  způsob  provádění anonymizace. Někteří „cenzoři“ používají systém  Vxxxxxx Sxxxxx, jiní uvádí pouze iniciály (V. S.) a většina  úředníků zodpovědných za obsah těchto zápisů  jména občanů začerňuje.  Pro jistotu, aby nemohly  mohly vzniknout  jakékoliv komplikace.

Závěr: Jako ve  všech podobných případech i  zde se  časem ustálí praxe, která  bude snad  vyhovovat  jak těm, kteří mají tu nelehkou povinnost anonymizace,  tak těch, kteří vystupují na těchto jednáních a vyjadřují se v záležitostech, které lze označit jako vystoupení ve  veřejném  zájmu.

27. 7. 2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma