Navigace: Vladimír Slavík > Zvláštnost volebních programů

Zvláštnost volebních programů

 

Volební programy, zveřejněné v Hrabovských listech č. 9/2022, mají jednu zvláštnost. Všech pět volebních stran bude prosazovat zavedení splaškové kanalizace k RD, které ji ještě nemají.  Je jich 130 z celkového počtu 800,  což je 16 % . Ptám se, proč? Je zde problém z hlediska ekologie? Kdyby byl, muselo by se to projevit i v kvalitě tekoucích vod. V Hrabové je rozšířena fáma, že mnohé odpadní vody končí v místních potocích.  Ale kvalita vody v  hlavní  vodoteči, v potoku Ščučí,  je bez závad. Alespoň to tvrdí Povodí Odry.  

Takže jde pravděpodobně o snahu snížit výdaje majitelům těchto RD na likvidaci jejich odpadních vod, což je jistě chvályhodný záměr, a bude dotčenými vlastníky po zásluze u voleb oceněn.  Také proto, že se tím výrazně zvýší hodnota jejich majetku.

Jaká je situace v celoměstském měřítku? Kolik RD v jednotlivých městských obvodech nemá v současné době kanalizaci? Přes maximální snahu (včetně využití zákona č. 106/1999 Sb.) se mi to nepodařilo zjistit  Tuto evidenci nikdo nevede, ani město Ostrava, ani OVaK.

Doufal jsem, že zásadní  informace o dostavbě kanalizace najdu ve Strategickém plánu města Ostravy. Byl schválen v roce 2016 a obsahuje Vlajkové projekty, Strategické projekty, Inspirativní projekty, Vyřazené projekty a Dokončené projekty. Naposled byl projednáván a aktualizován zastupitelstvem města Ostravy dne 22.6. 2022. O dostavbě kanalizace je pouze stručná zpráva na str. 121: Prodloužení sběrače B do Radvanic. Umožní odkanalizování Radvanic, části Slezské Ostravy a výhledově Bartovic, Kunčic a Kunčiček. Projekt byl realizován v roce 2021.

Jinak nic. Toto téma  nebylo nikdy ani předmětem diskuse na zastupitelstvech města. Ani ze strany koalice ani ze strany opozice.

Jedinou relevantní informaci  o dostavbě kanalizace  je „Plán financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací“, který byl naposled aktualizován 11.12. 2019.

S financováním dostavby kanalizace v Hrabové se v něm počítá v období 2024 – 2025.  V tomto plánu však chybí některé ulice, například ul. Lužná, ul. K Pilíkům, část ul. Bažanovy a ul. Bělské.

Jak mají lídři volebních stran ( Balušek, Slíva, Hrabovská, Kopitzová, Trávníček) promyšlen způsob realizace tohoto volebního  slibu? O tom se volební programy nezmiňují. Logické by bylo požádat vedení města o potvrzení termínu 2024 – 2025, resp. o jeho přesun na období  2023 – 2024. Myslím si, že návrh starosty Trávníčka na spolufinancování dostavby kanalizace z prostředků MOb Hrabová  nebude podpořen ani nově zvolenými zastupiteli za  ODS.

 

8. 9. 2022      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma