Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 1.10.2021: ZMO jednalo o průmyslové zóně v Hrabové

1.10.2021: ZMO jednalo o průmyslové zóně v Hrabové

Zastupitelstvo města jednalo o Průmyslové zóně v Hrabové

Zastupitelstvo města  projednávalo na svém zasedání  15. 9. 2021 i stav průmyslových zón  Hrabová, Mošnov  a rozvojové zóny Hrušov.

O průmyslové zóně v Hrabové je v důvodové zprávě mimo jiné  uvedeno toto:

Rozloha zóny je 115 ha, výstavba technické infrastruktury byla  financována z prostředků města Ostravy a ze státního  rozpočtu. Průmyslová zóna byla předána k praktickému využití v roce 2007.

Majoritním vlastníkem pozemků  je společnost CTP (CTPark Ostrava), Sungwoo Hitech (výrobce komponent pro osobní automobily)  a Pegatron Czech (výrobce počítačových součástek). Tyto společnosti  doposud investovaly do zdejších zařízení 24,8 mld. Kč a bylo zde  vytvořeno 9 818 pracovních míst.

Aktuálně je k dispozici cca 500 m/2 skladové a výrobní plochy  a 2 000 m/2 ploch  kancelářských.  Stále  zůstává rezerva na rozšíření stávajících budov O3 a O8 a administrativní budovy CTOficce.

 Pro rok 2021 se předpokládají investice cca 10 mil. Kč pro vybudování běžecké trasy a multifunkčního venkovního hřiště. Další investice jsou plánovány  pro rekonstrukci společných prostor administrativních budov CTOffice.

Společnost Sungwoo Hitech plánuje rozšíření výroby  komponent pro nový typ vozidla KIA Sportage, a to ve IV. čtvrtletí letošního roku. Nově jsou vyráběny části karoserie pro pro typ Hyundai KONA Electris. Společnost Pegatron zaznamenala pokles pracovních míst jednak v důsledku zdokonalování výrobních procesů jednak v důsledku koronavirové pandémie v Evropě.

Diskuse:  K danému tématu vystoupil  zastupitel města a starosta Nové Bělé Ludvík Bahr. Upozornil, že v důvodové zprávě není  žádná zmínka o stížnostech, které se v poslední době začaly hromadit od občanů Nové Bělé, Hrabové a  také z obvodu Ostrava-Jih. Jde o  stížnosti na zápach, který se z této průmyslové zóny šíří do okolí.   Pochválil náměstkyni Kateřinu Šebestovou, která to začala řešit, proběhlo již druhé kolo jednání u kulatého stolu. Řekl, že nechce původce zápachu jmenovat, ale není tam všechno v pořádku a vznikají petice nejen z  Nové Bělé a z Hrabové, ale i z Ostravy Jihu.

Do diskuse se již nikdo další nepřihlásil a  předsedající schůze na tuto připomínku nereagoval.

 K tomuto bodu programu bylo přijato následující usnesení (zkráceně):

Zastupitelstvo města   projednalo informaci o stavu projektů  v  Průmyslové zóně Ostrava Hrabová.   Další projednání pravidelné informace o stavu průmyslových zón za II. pololetí 2021 se uskuteční  s termínem do 31. 3. 2022.

Komentář HN: Je potěšitelné, že zastupitelstvo města projednává 2x ročně situaci  v těchto zónách  včetně průmyslové zóny v  Hrabové.  Lze tak bezprostředně poukazovat na vznikající problémy.  Nyní to je zápach, který obtěžuje okolní obyvatelstvo.  Upozornil na to pouze zastupitel  a nynější starosta  Nové Bělé, který se zmínil i o probíhajících jednáních s původci tohoto zápachu.  Na jeho připomínku však  prozatím nikdo nereagoval.

Další příležitost k řešení  této problematiky   bude na zasedání  zastupitelstva  města  v  1. čtvrtletí roku 2022. Doufejme, že se problém  zápachu do té doby vyřeší.  

1. 10. 2021     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma