Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 1.2.2022: Hrabová v lednu 2022

1.2.2022: Hrabová v lednu 2022

Hrabová v lednu 2022

Počasí: Sněhu málo,  teplota plus mínus 5 stupňů, vítr mírný. Občasné mrholení a déšť.

Koronavirus: Rychlé šíření  nové vysoce nakažlivé varianty covidu - omikronu. Ke konci měsíce 30 tisíc i více nakažených denně.  Průběh nemoci je většinou mírný, v nemocnicích ubývá počet pacientů.  Nová vláda povinné očkování  zavádět nebude. Odpor proti očkování je stále značný, jednotný názor na prospěšnost vakcinace  nemají ani odborníci. Testují se děti ve školách, zaměstnanci v průmyslových podnicích a v úřadech.  V případě pozitivity  následuje karanténa. Po rizikových kontaktech nastává trasování, ale pro nedostatečnou kapacitu hygienických stanic pouze v omezeném rozsahu.  Nadále se používají roušky, stále platí i další opatření. Při návštěvě restaurací, divadel, sportovních podniků i jinde je nutno prokázat bezinfekčnost.  Proočkovanost populace je v celostátním měřítku 63 %, v MS kraji pouze 50 %. Stále je 400 neočkovaných seniorů ve věku nad 60 let.

O průběhu a následcích  covidové pandémie přímo  v Hrabové nejsou žádné zprávy. Nejsou ani informace  o aktivitách sociálního odboru ÚMOb  při pomoci potřebným občanům v očkování. Žádoucí by byla odborná přednáška o významu očkování a nutnosti dodržovat hygienická a další nařízení.

Významné události: Následkem dopravní výluky na Mitrovické ulici v Nové Bělé je dočasně povolena jízda kamionů přes jižní část Hrabové. V sobotu 8. 1. proběhla Tříkrálová sbírka. Byl zrušen zájezd seniorů do divadla.

Informace z webových stránek obce:  Rada se sešla 12. 1.  a mimo standardní body doporučila pojmenování nových ulic takto: Rovnoběžná ( v blízkosti ul. Na Farském)  a  Zastavěná (v areálu Žižkova). Souhlas byl vysloven s přestěhováním skautů do prostor bývalé školky na Příborské ulici. Byl schválen text zápisu do kroniky za rok 2018.  Schůze zastupitelstva nebyla, nekonaly se ani schůze výborů a komisí. Webové stránky průběžně informují občany o různých akcích.  Na úřední desce jsou 4 nové zprávy.

Hrabovské listy: V rubrice „Odpověď na dotazy čtenářů“  pan starosta informuje, že dosud neobdržel odborný názor z magistrátu na variantu přestavby tělocvičny na sportovní halu a  odpovídá na dotaz „Proč se náš kontrolní výbor neřídí vlastním jednacím řádem.“  Závažné jsou informace  paní místostarostky o jednání se zástupci města Ostravy, Paskova a  firmy Diamo – Odra. Podle nich nebude možno užívat stezku k vodním nádržím Pilíky a ani jinak vstupovat do tohoto areálu. Obvodní lékař MUDr. Menšík ve svém článku nabádá občany k očkování proti covidu a upozorňuje na šířící se nepravdivé informace  o škodlivosti vakcinace.

Registr smluv: MOb Hrabová v něm zveřejnil 3 objednávky, mezi nimi i objednávku na stavební dokumentaci pro rekonstrukci bývalé školky na Příborské ulici.

Další informace:  Kontaktní výuka v ZŠ pokračuje. Na webových stránkách ZŠ jsou pokyny o mimořádných opatřeních v souvislosti s covidem.  Činnost MŠ je standardní. Majitelé RD, kde není veřejná kanalizace, byli ÚMOb písemně vyzváni, aby do konce měsíce předložili  doklad o způsobu likvidace  odpadních vod z žump.

Sociální sítě: Velmi aktivní je stále web Hrabova.info.  Pokud jde o FB, tak nejvíce informací přinesl soukromý  FB skupiny Hrabová. Oficiální FB se omezil pouze na několik informací totožných s těmi, které zveřejňují webové stránky MOb Hrabová.

Veřejný rozhlas: Stejně jako v předcházejících měsících ani v lednu 2022 nebylo  k informování občanů veřejného rozhlasu  využito.

„Stošestka“: Na webových stránkách obce není žádný  záznam o nové  žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. 2. 2022        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma