Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 10.1.2022: Z archivu HN: Informační prostředky Hrabové

10.1.2022: Z archivu HN: Informační prostředky Hrabové

Mediální prostředky Hrabové

Pokud jde o sdělování  informací o dění v obcích,  tak díky novým technologiím jsme svědky vzniku  dříve neznámých forem  sdělování  různých zpráv a informací.  To vše díky internetu. Dosavadní  informační  prostředky (obecní rozhlas, obecní časopis) jsou doplňovány  novými, především  webovými stránkami a v poslední době také facebookem (FB).

 Ve svém dnešním článku se zaměřím na místní skupiny  FB.

V současné době v Hrabové vyvíjí aktivitu dvě skupiny. Skupina Hrabová a skupina Ostrava -Hrabová.

Skupina Hrabová má 1058 členů  a jejími správci a moderátoři jsou Milan Slíva a Radomír Orkáč. Jejich posláním je informovat občany Hrabové  o všech místních událostech.  Některé zprávy přebírá  tento FB z webu Hrabova. info.

Druhá skupina, Ostrava-Hrabová,  má 313 členů. Správci a moderátoři jsou Rostislav Gromnica, Martin Slepička a manželé Poláčkovi. Dali si za úkol informovat místní občany o dění v obci se zaměřením na místní radnici a na zastupitelstvo. Mezi zveřejňovanými  informacemi jsou často i články z  Hrabovských novin.

Vítám  tyto formy projevy svobody slova s velkou radostí. Ale nemohu si nepovšimnout,  jak malý ohlas mají tyto aktivity v široké veřejnosti.

Tím míním  počet občanů, kteří reagují na sdělované informace. V případě skupiny Ostrava- Hrabová to je v poslední době pouhých cca 6  občanů ( J. Dvořák, M. Veselý, S. Holiš, Jiří Slepička, Jan Slepička, Š. Tomisová). Je pro mne velká záhada, proč těchto diskusí se nezúčastňuje více lidí.

Velice bych si přál, aby konečně v Hrabové vzniklo místo, na které by každý občan mohl zaslat svůj dotaz, námět nebo jinou připomínku s vědomím, že obdrží brzkou  kvalifikovanou odpověď.

Bohužel,  doposud v Hrabové tato mediální platforma neexistuje. Nemohou ji nahradit ani současné  místní  skupiny FB.  

23. 6. 2019    V.S.

Poznámka HN:  Tento článek  popisuje situaci  v roce 2019. V loňském roce byl počet místních skupin FB rozšířen o další, o skupinu obecního Facebooku. Jejím správcem je Tomáš Vojkůvka.  Představy o obsahu a fungování  této  facebookové skupiny  byly zveřejněny v Hrabovských listech č. 9/2021. Prozatím ani svým obsahem ani  počtem  členů  nemůže obecní facebook  konkurovat těm soukromým.

10. 1. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma