Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 11.5.2021: Radní našeho města

11.5.2021: Radní našeho města

 

Radní našeho města

 V posledních komunálních volbách v roce 2018 zvítězilo v Ostravě hnutí  ANO 2011 a po dohodě s ODS, Českou pirátskou stranu  a s KDU-ČSL  vznikla  jedenáctičlenná rada s následujícím rozdělením funkcí:

Primátor: Ing. Tomáš Macura, MBA, bytem v Slezské Ostravě, zvolen za hnutí ANO. Organizačně je mu podřízena městská policie, odbor kanceláře primátora, odbor legislativní a právní, odbor interního auditu a kontroly, odbor strategického rozvoje a odbor financí a rozpočtu.

Náměstek primátora: Mgr. Radim Babinec, bytem v Muglinově, zvolen za hnutí ANO. Organizačně je mu podřízen odbor majetkový a odbor veřejných zakázek.

Náměstek primátora Ing. Vladimír Cigánek, bytem ve Slezské Ostravě, zvolen za ODS. Organizačně je mu podřízen odbor dopravy a odbor dopravně-správních činností.

Náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmanová, Ph.D., bytem v Porubě, zvolena za Českou pirátskou stranu. Organizačně je jí podřízen odbor školství a sportu.

Náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, bytem v Mariánských Horách, zvolen za KDU-ČSL. Organizačně je mu podřízen odbor kultury a volnočasových aktivit a odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Náměstkyně primátora Mgr.  Kateřina Šebestová, bytem v Moravské Ostravě, zvolena za hnutí ANO. Organizačně je jí podřízen odbor ochrany životního prostředí, živnostenský úřad a odbor projektů IT a outsourcingu.

Náměstkyně primátora Mgr. Zuzana Bajgarová, bytem v Porubě, zvolena za hnutí ANO. Organizačně je jí podřízen odbor investiční, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Člen rady Martin Bednář, bytem Ostrava-Jih, zvolen za hnutí ANO.

Člen rady Ing. Karel Malík, bytem Ostrava-Jih,  zvolen za hnutí ANO.

Členka rady Ing. Michaela Roubíčková, bytem Ostrava-Jih, zvolena za hnutí ANO.

Člen rady Ing. David Witosz, bytem v Moravské Ostravě, zvolen za Českou pirátskou stranu.

Tento dnešní článek jsem napsal z následujícího důvodu: Hrabová z hlediska počtu obyvatel nebo rozlohy je pouze nepatrnou částí našeho města. „Hrabovjanů“ je pouze 1,2% z celkového počtu obyvatel, pokud jde o plochu, tak Hrabová zaujímá pouze 4 % z celkové plochy města.

 Prosazování našich místních zájmů může být úspěšné pouze tehdy, když o nich přesvědčíme vedení města, tedy především členy rady.

Účinný může být i osobní a písemný styk. Radní  města Ostravy jsou většinou velmi dobří politici a jejich podpora našich požadavků může být oboustranně prospěšná.

Důležitý  je pro nás územní plán,  který má „na starosti“ Mgr. Zuzana Bajgarová. Paní náměstkyně je toho názoru, že Ostrava by se neměla rozšiřovat do šířky, ale zastavovat prázdná místa uvnitř města. Je proti vytváření „paneláků naležato“ v okrajových, dříve vesnických částech města. Stejný je i zájem Hrabové.

Paní náměstkyně Kateřina Šebestová má velmi vstřícný vztah  k našemu záměru přeměnit  Pilíky na rekreační a relaxační oblast.

Má vedení Hrabové dostatek vůle a schopností těchto skutečností využít? Míním tím navázání bližších styků  s paní Bajgarovou a paní Šebestovou a pozvat je na dobře připravený seminář nebo besedu k uvedeným tématům. Jistě by neodmítly.

I zde může patit přísloví, že "komu se nelení, tomu se zelení".

11.5.2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma