Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 11.8.2019:Potřeba komunikace

11.8.2019:Potřeba komunikace

Potřeba komunikace

 Dobře fungující samospráva  se neobejde bez úzké spolupráce s občany. Tento  všeobecně uznávaný  požadavek se pravidelně objevuje ve volebních programech politických stran, a to i v Hrabové.  Zkráceně se tato spolupráce nazývá „zpětná  vazba“.

Praktická realizace „zpětné vazby“  naráží na různé, převážně organizační a technické problémy. Snad  nejlépe se pro tyto účely hodí  v současné době facebook. Využívají ho pro tyto účely  s různými výsledky  v městských obvodech Poruba, Ostrava-Jih,  Ostrava-Přívoz, Nová Ves, Nová Bělá   a i v sousedním Paskově. Základem úspěchu (jako vždy ) je existence konkrétní osoby, která to má „na starosti“.  Musí mít k tomu jak kvalifikační tak i jiné předpoklady. Většinou se jedná o zaměstnance úřadu.

Pokusy s FB byly učiněny i v Hrabové, výsledky však nejsou příliš povzbudivé. Pokud je mi známo, exístují  zde dvě skupiny, a to „Ostrava Hrabová“  a „Hrabová“.

V pozadí té první je Klub přátel Hrabové,  správu té druhé zajišťuje redakce webu  Hrabova.info.  V obou případech jde  pouze o soukromou  iniciativu určitých  osob  a ne o „zpětnou vazbu“ mezi  vedením obce  a občany.

O fungování „obecního“ FB  mám následující představu:

 Otázky k diskusi by určovala mediální komise,  účastníci diskuse by pak sdělili  svůj názor. Nic víc nic míň. Byla by tím  dána možnost všem občanům se vyjádřit ke všem důležitým záležitostem, a to bez nebezpečí  různých osobních útoků a řešení nepodstatných „prkotin“.  Ty by se nezveřejňovaly.

Předpokládám, že členové  rady  a zastupitelstva  by byli schopni správně vyhodnotit názory občanů a přizpůsobit těmto  i  praktickou činnost samosprávy.

Pochopitelně, že by se to nijak nedotklo  současných soukromých FB skupin. Ty by pravděpodobně  i po realizaci obecního FB  nadále vyvíjely svou  dosavadní činnost.

V trámci „zpětné vazby“ zůstává  ještě jeden nesplněný  úkol. Jakým způsobem umožnit občanům, aby mohli vedení obce sdělit  svůj  názor, připomínku event. nápad, vedoucí ke zlepšení fungování obce?

Za nejlepší řešení považuji to, které mají v Nové Bělé. Na webových stránkách je poštovní schránka s nadpisem „Napište nám“. Pod tímto nadpisem je plocha pro text zprávy.  Musí se uvést jméno a e-mail tazatele. Odpověď je pak zaslána na tuto adresu. Funguje to tam již několik let.

11. 8. 2019      V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma