Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 12.6.2019: Komunikace mezi občanya zastupiteli

12.6.2019: Komunikace mezi občanya zastupiteli

Komunikace mezi občany a zastupiteli.

Je pro mě velká záhada, proč zastupitelé Hrabové nemají  větší  potřebu komunikovat s občany.  Tedy   vyslyšet jejich názory a následně na ně reagovat.

Zastupitelé mohou namítnout, že občané mají  tuto možnost na jednáních zastupitelstva.   Ale  zde jsou určité limity. Jednak časové, ale také v tom, že na dotazy občanů  nelze kvalifikovaně  reagovat okamžitě bez podrobnějšího prostudování daného problému.

Velkým  pokrokem  bylo  zveřejnění  e-mailových adres zastupitelů.  Ale ti v mnohých případech na dotazy občanů nereagují! To tvrdím z vlastních zkušeností.   Přitom se snažím formulovat své dotazy velmi srozumitelně.

Ideální by byla možnost  veřejné  komunikace. Tedy možnost zaslat svůj dotaz na veřejně přístupnou internetovou adresu, na kterou  pak oslovený  zastupitel napíše odpověď.  V  Hrabové  však tato možnost neexistuje.   Přitom při současných technických možnostech je to určitě možné.

Mám pro to následující vysvětlení.  Zastupitelé  preferují  svůj klídeček a  nemají zájem odpovídat na různé názory a návrhy občanů.  

Vážení zastupitelé, nikdo vás nenutil se zapsat na volební listiny.  Občané vás zvolili,  složili jste příslušný slib,  jste za své funkce patřičně odměňováni, tak se je snažte řádně vykonávat!

Jsme teprve na počátku  volebního období  a leccos se může ještě změnit. Pevně věřím, že nynější zastupitelstvo brzy pochopí  význam  „zpětné vazby“ a  vznikne komunikační kanál, který  umožní   výměnu názorů mezi občany  a samosprávou.

Pokud se tak nestane, pak jsme si  zvolili nekvalitní zastupitelstvo  a musíme to v roce 2023 napravit.

12. 6.2019    V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma