Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 13.12.2020: O informačních kanálech v Hrabové

13.12.2020: O informačních kanálech v Hrabové

O informačních kanálech v Hrabové

V tomto článku budu polemizovat s názory pana tajemníka Ing. Sochy na „efektivitu informačních kanálů“ v Hrabové. Byly zveřejněny na  str. 6  v listopadových Hrabovských listech.

Místní rozhlas:  Pan tajemník poukazuje na stáří tohoto zařízení a s tím související poruchovost.  V budoucnu se počítá se s jeho modernizaci pomocí evropských peněz. O naší  žádosti bude rozhodnuto v roce 2021. Do té doby budeme udržovat stávající  rozhlas s tím, že veškerá hlášení budou také zveřejněna na webu městského obvodu.

Komentář HN: Našemu rozhlasu chybí odborné vedení. Nikdo  systematicky a uvážlivě nerozhoduje o tom, co (a kdy)  se bude vysílat. Po obnovení  činnosti  rozhlasu v září 2020 byl tento  využit pouze dvakrát. Napadá mě, proč prostřednictvím rozhlasu nebyli občané informováni o letošním  očkování  a čipování psů,  o rušení různých veřejných akcí v souvislosti s koronavirem, o shromáždění občanů na podporu zrušení dálničních poplatků na D 56, o sběru opotřebených jedlých olejů prostřednictvím speciálních kontejnerů  atd. Citelně chybí  (obrazně) „šéfredaktor“ místního rozhlasu.

 Webové stránky:  Pan tajemník  líčí podrobně  všechny problémy,  které vznikly následkem neuváženého  rozhodnutí rady z října roku 2018 o správě tohoto webu.  Náprava této chyby v roce 2020 byla spojena s jeho omezenou funkčností.  Mimo obecní web se uvažuje i o zřízení obecního  facebooku.

Komentář HN: Zde se omezím  na jedinou poznámku. Citelně nám chybí „zpětná vazba“ mezi radnicí a občany.   Ideální by byl facebook, ale ten je pro naší radnici  organizačně příliš náročný. Tuto službu by mohly plnit i webové stránky městského obvodu. Obávám  se že i toto řešení je limitováno současnými organizačními schopnostmi  příslušných pracovníků naší radnice.

SMS Info Kanál: Pan tajemník  podrobně vysvětluje historii tohoto kanálu od roku 2018 s tím, že rozesílání SMS zpráv a možná i e-mailů se připravuje a k realizaci se přikročí ještě na konci roku.

Komentář HN: Je to jistě dobrá zpráva. Doufám, že se přihlásí dostatečný počet zájemců.

Hrabovské listy: Pan tajemník  líčí problémy, které vznikly výměnou šéfredaktora a zdůrazňuje skutečnost, že se  po mnoha letech podařil přechod  na měsíčník.

Komentář HN: Opakovaně  připomínám, že pro dlouhodobou existenci HL  je nezbytné zřízení redakční rady. Čím dřív se tak stane, tím lépe.

Zákon č. 106: Pan tajemník  uvádí počty dotazů a odpovědí v posledních letech s tím, že v roce 2020 převažuje mezi žadateli pouze jedno jméno.

 Komentář HN:  Zneužívání tohoto institutu  některými jednotlivci je dlouhodobým problémem „stošestky“.   Pan tajemník má možnost některé žádosti o informace odmítnout s poukazem na § 2, odst. 4 uvedeného zákona, kde je napsáno: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových názorů“. Nevím, proč pan tajemník této možnosti nevyužívá.

Informace, poskytované na zasedáních  zastupitelstva. Pan tajemník konstatuje, že diskuse zastupitelů s veřejností je zařazována jako bod č. 1. Co nelze zodpovědět na místě, je zodpovězeno v zákonné lhůtě písemně.

Komentář HN: Zde funguje naše zastupitelstvo velmi dobře. Navíc je tato diskuse s občany dokumentována i v zápise z jednání zastupitelstva. V tomto směru je Hrabová jedničkou mezi ostatními městskými obvody.

Resumé:  „Zpětná vazba“ mezi občany a veřejnou správou stále, bohužel,  v Hrabové  příliš nefunguje.  Domnívám se, že příčina je v současném stupni vzdělání příslušných pracovníků veřejné správy, ať již v samosprávě nebo ve státní správě.Tím míním vzdělání  v oboru komunikace, sociologie, psychologie, politologie a v neposlední řadě i v nových  komunikačních technologiích. Je to asi problém generační  a je nutno počkat, až ti starší odejdou do penze.

13.12.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma