Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 14.1.2021: Kvalita veřejné správy

14.1.2021: Kvalita veřejné správy

Kvalita veřejné správy

Odjakživa platí, že kvalita systému se pozná podle toho, jak rychle a smysluplně e jsou řešeny různé maličkosti. Tento poznatek lze aplikovat i na činnost veřejné správy a  zmíněnou  „maličkostí“ může být i  je veřejný rozhlas.

Nelze tvrdit, že má pro fungování obce zásadní význam. Jsou i takové obce,  které veřejný rozhlas nemají, a  přesto fungují dobře.

Veřejný rozhlas má svou minulost  i přítomnost. Byl zřizován v době, kdy  ještě neexistovaly mobily, místní časopisy a webové stránky obcí  a místní rozhlas  sloužil k rychlému přenášení různých informací z vedení obce na občany. K těmto účelům je  použitelný i nyní.

Mimo dráty a ampliony je ale  nutno mít na radnici  někoho, kdo napíše text hlášení na papír, a kdo hlášení přečte do mikrofonu.

Jaká je současná situace s veřejným rozhlasem v Hrabové? Zcela nejasná.

Zdejší veřejný rozhlas byl zřízen v dobách hlubokého socialismu a přežil i rok 1989. Byl a stále je  občas a nahodile  používán k informování občanů o různých méně i více důležitých záležitostech.

Protože se o něj nikdo mnoho let  nestaral, vznikla na drátech na počátku roku 2020 porucha, kterou se panu tajemníkovi podařilo odstranit až v letních měsících, kdy byl rozhlas opět uveden do provozu. Obsah hlášení byl pak zveřejňován i na webových stránkách obce. Jsou tam zaznamenána dvě hlášení, to poslední je z 8.11.2020. Od té doby již rozhlas nebyl používán.

Vracím se na počátek dnešního článku. I taková zdánlivá  „maličkost“, jako je  veřejný rozhlas, by  se měla řešit zodpovědně a jednoznačně. Jsou zde tři možnosti:

1. Používat rozhlas k informování občanů o takových záležitostech které mohou být pro ně přínosné. Předpokladem je existence osoby, která rozhodne o tom, co se bude vysílat, napíše text hlášení na papír  a předá ho hlasateli  (hlasatelce) zpráv.  

2. Používat rozhlas pouze v případech obecného ohrožení nebo v jiných výjimečných případech.

3. Veřejný rozhlas jako nepotřebný zrušit.

Kdo by o tom všem měl rozhodnout? Jednoznačně zastupitelstvo obce a  nikdo jiný.

Je zde také možnost čtvrtá.  Problém vůbec neřešit . Je to sice pohodlné, ale s velmi negativními důsledky. Někteří  občané mohou dospět i  k následujícímu závěru: Když radnice není schopna vyřešit problematiku rozhlasu, co od ní můžeme očekávat v jiných, daleko důležitějších situacích? K čemu to zastupitelstvo vlastně máme? Již mě k volbám nikdo nedostane!

14.1.2021         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma