Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 17.12.2021: Informování občanů

17.12.2021: Informování občanů

Informování občanů  

Kdysi  k tomu sloužil obecní  bubeník.  Pak  přišla doba veřejného  rozhlasu.  V některých obcích ho stále využívají.   V Hrabové ne,  v letošním roce hlásil pouze 3 x.  Prý tato hlášení ruší klid občanů.  Není na čase ho zrušit?  Ušetřily by se tím peníze.

 V květnu 2021 byl v Hrabové zaveden Mobilní rozhlas.  Ani  ten není  ve velké  oblibě, jeho služeb využívá  pouze 270 občanů.

 Žijeme v době internetu. Občané  Hrabové jsou  o aktuálních událostech  informování  prostřednictvím webových stránek  obce a  obecního facebooku.

 Aktuality, zveřejňované  na webových stránkách obce,  jsou  však velmi stručné.  K uvádění podrobnějších komentářů  nejsou na naší radnici podmínky, především personální. Není možná ani „zpětná vazba“. Tím míním diskusi o obsahu informace.

Soukromý  web  Ing. Orkáče  „zpětnou vazbu“   umožňuje.  

Zvláštní situace je u obecního facebooku.  Z neznámých důvodů  jsou na něm zveřejňovány  aktuality, totožné s těmi, které jsou  na  webových stránkách obce. Jiné zprávy, související s městským obvodem,  se zde nevyskytují. Třeba  informace o činnosti samosprávy a jejich orgánů, diskuse se starostou, s tajemníkem a  se zastupiteli. Ti tento facebook  vůbec  nevyužívají.  Je tedy na místě otázka, proč byl zřízen.  Doufám, že není zátěží pro pokladnu městského obvodu.

 V Hrabové fungují  i dva soukromé facebooky. Nic nebrání tmu, aby je využívali i představitelé veřejné správy, ale neděje se tak.  Výjimkou je pouze zastupitel  Ing. Orkáč, Ing. Dvořák a občas pan Houžvička.

Pak jsou tady Hrabovské listy. Je zvláštní, že je  zastupitelé tak málo využívají  k informování občanů o své činnosti a  o různých problémech,  řešených zastupitelstvem. V letošním roce  bylo v Hrabovských listech nejvíce příspěvků od  paní Kopitzové a pana  Gromnice.  Jen občas publikovala paní Strnišťová, pan  Skalský, Dolejška a pan Rundt a vůbec nepublikovali zastupitelé Slíva, Orkáč, Ospalíková, Pospěch, Šimůnek.

V minulých dnech zasedalo zastupitelstvo. Schvaloval se rozpočet na příští rok, rozdělovaly se odměny zastupitelům, zprávu o své činnosti podával  Finanční a Kontrolní výbor, projednával se návrh na změnu územního plánu v oblasti Pilíků a návrh na odvolání předsedy kontrolního výboru.   Kdy budou občané prostřednictvím webových stránek městského obvodu  informováni o výsledcích těchto jednání?  Ještě v prosinci 2021 nebo až v lednu 2022?

17. 12. 2021       V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma