Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 19.7.2021: O místním rozhlase

19.7.2021: O místním rozhlase

O místním rozhlase

Místní rozhlas se začal zavádět po roce 1950.  Byla to doba,  kdy se všemi možnými způsoby bojovalo „za lepší zítřky“. Mezi agitačně – propagační prostředky patřil i veřejný rozhlas.  Místní hlasatelka  nebo hlasatel  připomínali  občanům významné  i méně významné politické události, zvali je  na veřejné  schůze, přednášky a politická shromáždění.  Rozhlas  se  používal i k organizování různých pracovních brigád, sběru odpadových hmot, zkrášlování okolí bytových domů, k odklizení sněhu  a čistění chodníků v zimních měsících.  Na vesnicích  se pomocí rozhlasu svolávali občané na sezónní práce v místních JZD při jednocení a okopávce řepy, sklizni sena, obilí a brambor.

Po sametové revoluci se  vše změnilo, a změnil se i pohled na využití veřejného rozhlasu. V té době i k nám pronikly  nové komunikační a mediální prostředky, jako mobil, internet, radniční periodika a regionální rozhlasové a televizní vysílání, které veřejný  rozhlas do značné míry nahradily.

 V této nové situaci se někde  veřejný  rozhlas používá  jen výjimečně, jinde se udržel a je využíván k informování občanů o všem možném.  Ten, kdo je v době hlášení mimo bydliště, může si  jeho obsah dodatečně  přečíst  na webových stránkách obce.

 Mezi obce, kde se veřejný rozhlas využívá jen výjimečně patří (na příklad) i Hrabová.  Zařízení  má sloužit  především pro rychlé informování  občanů při živelních pohromách nebo jiných mimořádných  situacích.  Pro běžné informování občanů, jako je  pozvání na různé akce pořádané samosprávou a spolky, hlášení o opravách a poruchách vody a elektriky, o dopravních uzávěrkách, o změnách jízdních řádů MHD, o změnách úředních hodin na poště, o změně ordinační doby nebo o dovolené  obvodního lékaře apod. se téměř nepoužívá.

Na webových stránkách MOb Hrabová  jsou v letošním roce zaznamenána pouze tři  hlášení:

15.2.2021:  Změna úředních hodin na ÚMOb, povinnost použití  roušek a odstupy mezi osobami  2 m.

24.2.2021: Pozvání na  zasedání zastupitelstva.

12.4.2021: Informace o přemístění  velkoobjemových kontejnerů z parkoviště u hřiště TJ Sokol.

Do druhé skupiny patří (na příklad) Město Štramberk. Na obecních webových stránkách je zaznamenáno v letošním roce  již 18 hlášení. Oznamují se podrobnosti  o tom, kde lze objednat revize a čistění  domovních kotlů, nález klíčů, přednáška Petra Nazarova o Indii,   nabídka služeb kamenictví Holiš Zubří, nález mobilu,  zrušení promenádního koncertu, uzavření sběrného dvora, prodej  ovocných stromků k výsadbě atd.

Tento rozdílný přístup k veřejnému rozhlasu si vysvětluji  takto:  Příčina je  v různé  tradici obcí  a v různé mentalitě  jejich obyvatelstva.

Obyvatelé Hrabové nikdy nevyžadovali, aby veřejný rozhlas informoval o všem možném. Dokonce by to možná považovali za zbytečné a nežádoucí, za rušení jejich soukromí.   Zdejšímu občanu vůbec  nevadí, že se dozvěděl o dovolené obvodního lékaře až  z oznámení na dveřích ordinace.  Otočí se, a bez emocí jde domů.

19. 7. 2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma