Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 2.3.2022: Hrabová v únoru 2022

2.3.2022: Hrabová v únoru 2022

Hrabová v únoru 2022

Počasí: Teplotně průměrné, sněhu málo. Denní teploty až 12 stupňů, ráno -1 až -3 stupně. Občas silnější vítr, jinak klidno.

Koronavirus: Pandemie polevuje, postupně se ruší covidové restrikce. Klesá počet nakažených i nemocných. Zájem o očkování je minimální, stupeň proočkovanosti zůstal celostátně na hodnotě 63 %. O počtech naočkovaných občanů Hrabové nejsou informace. Nadále jsou povinné roušky v dopravních prostředcích a v uzavřených prostorách. O průběhu a následcích covidové pandémie v Hrabové nejsou žádné zprávy.

Informace z webových stránek obce: RMOb  se sešla 2 x a mimo běžné body projednala a  rozhodla o poskytnutí finančních darů místní knihovně 30 tis. Kč  a Mysliveckému spolku Hrabová 15 tis. Kč. Dotaci 50 tis. Kč doporučila rada římskokatolické církvi a dotaci 120 tis. TJ Sokol.  Schůze zastupitelstva v únoru nebyla, sešel se Kontrolní výbor. Schůze komisí se nekonaly. Válka na Ukrajině – vedení MOb Hrabová vyslovuje solidaritu a nabízí pomoc včetně ubytování v bývalé školce na Příborské ulici.

Registr smluv: Celkem bylo vystaveno 5 zakázek včetně dvou  dodatků ke Smlouvě o dílo na přístavbu ÚMOb v hodnotě 859 tis. Kč a 1 153 tis. Kč.

Hrabovské listy:  Pan starosta informuje o problémech hasičské zbrojnice ( nedostatečný prostor, potíže při výjezdu vozidel.) Vzniká nutnost přesunu hasičské zbrojnice na vhodnější místo. Uvažuje se o pozemku, který sousedí s areálem TJ Sokol. Zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výboru za rok 2021. Výčet plánovaných investičních akcí na rok 2022.  Informace o postupu stavby kulturního sálu. Informace o bytových domech pod Břehy. Rozhovor s ředitelem Dětského domova v Hrabové. Informace o Řádné hromadě Sboru dobrovolných hasičů. Vítání občánků se uskuteční 2. dubna.

Sociální sítě:  Na webových stránkách  Hrabova.info jsou denní  zprávy o dění v Hrabové, kronikářský záznam za rok 2019, výsledky Tříkrálové sbírky ( 107 424 Kč), informace o připravované  opravě mostů na Místecké ulici, pravidelné informace o jídelním lístku restaurace ve Dvoře. Doplněny byly štítky vybraných akcí roku 2021. Pokud jde o místní skupiny  FB, nejvíce informací přinesl FB skupiny Hrabová a nejméně FB  městského obvodu.Webové stránky ZŠ: Tadeáš Bimka vítězem školního kola dějepisné olympiády. Informace pro rodiče vycházejících žáků. Prvňáčci ve škole. Jarní prázdniny 28. 2 – 4. 3. 2022.

 Webové stránky MŠ: Plán akcí na březen. Schůzka s rodiči 31. 3. 2022.

Další informace: Vandalové poškodili záchranný kruh u splavu pod mostem. Do bytových domů pod Břehy se stěhují první nájemníci.

Veřejný rozhlas: Byla dvě hlášení, a to o dočasném uzavření pošty a o přerušení dodávky pitné vody.

„Stošestka“: Dotaz, proč RMOb doporučila na bývalém odkališti Pilík 3  změnu funkčního využití „Lesy“ na funkční využití „Krajinná zeleň“.

2. 3. 2022        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma