Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 22.9.2021: Založení skautské organizace v Hrabové

22.9.2021: Založení skautské organizace v Hrabové

Založení skautské organizace v Hrabové

Na webových stránkách MOb je následující informace:

Založení skautské organizace v Hrabové.  První schůzka se uskuteční 1. října mezi 16 – 18 hod. u skautské klubovny Šrobárova 22. Další informace na č. tel. 732 265 141.

Informace je doplněna  ilustračním  obrázkem  skupiny skautů  a textem Skautská dobrodružství čekají právě na TEBE.

Kdo byl ve svém dětství skautem tak ví, jak významné  je toto sdělení.  Podaří se založit tuto organizaci i v Hrabové?

V lednových  Hrabovských listech informuje zastupitelka paní Jiřina Kelnarová, že se obrátila na předsedkyni Okresní rady Junáka, zda by bylo možné založit i v Hrabové skautskou organizaci.

Do únorových Hrabovských listů napsala předsedkyně Okresní rady Junáka  Hana Mamčařová článek, ve kterém popisuje historii a význam  této organizace a projevuje zájem o její vznik i v Hrabové.

Vyvrcholením těchto snah je zpráva o první schůzce budoucích skautů, která se uskuteční za několik dnů, a to v pátek 1. října 2021.

Byla propagace této akce dostačující? Byli seznámeni s touto událostí všechny  děti a hlavně   všichni rodiče?  Co když se na uvedenou schůzku dostaví  jen několik dětí? Skončí tím snahy o založení skautské organizace v naší obci?

To jsou otázky, které mne v těchto dnech velmi znepokojují.  A možná i paní Jiřinu Kelnarovou a další občany.

Ještě máme týden času. Především vidím veliké možnosti  propagace  této schůzky prostřednictvím učitelů na naší škole.  Iniciátorem by však musel být pan ředitel  Mgr.  Radek Pollo. Třeba zmínkou  na poradě s pedagogy, že je žádoucí o této události informovat všechny žáky. Učitelé dějepisu  by mohli  děti informovat o historii skautingu, o stále platném „desateru“ (skaut je pravdomluvný, věrný a oddaný, pomáhá ostatním, je ochráncem přírody, je veselé mysli, je hospodárný, poslouchá své rodiče atd). A také o významné úloze skautů v boji proti okupantům v době 2. sv. války.

Svou informační povinnost splnily i zdejší dvě skupiny FB, a to jak  FB Ing. Radka Orkáče tak skupina, vystupující pod hlavičkou Klub přátel Hrabové.

Aby se nic nezanedbalo, bylo by žádoucí zapojit do této akce i místní rozhlas. Několikeré opakování informace o první schůzce našich budoucích skautů v místním rozhlase by také možná mělo svůj význam.

S velikou netrpělivostí budu sledovat výsledky připravované schůzky. Jsem optimistou a věřím v její úspěch.

Skautská organizace v Hrabové již existovala v letech 1947 – 1951. Někteří její členové ještě žijí, patřím mezi ně.

22.9. 2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma