Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 26.3.2020: Místní rozhlas

26.3.2020: Místní rozhlas

Místní  rozhlas

Ten je v Hrabové dlouhodobě  velmi podceňován. Údajně je málo efektivní  a preferuje se SMS Info Kanál.

Já jsem  přesvědčen, že místní rozhlas má stále svůj význam,  a to především u  starší generace. Pro tento názor mám  následující  argumenty.

Začnu „Od Adama“. Lidé odjakživa využívali ke vzájemnému dorozumívání své hlasivky.  Lidský hlas  má  veliké kouzlo. Sílou  hlasu, jeho modulací a zabarvením   lze účinně působit na posluchače. To žádná  SMS neumí. Hlasem  umíme vyjádřit radost, smutek, obavy, naději,  a mnoho dalších emocí.  

Ví  to i profesionální  politikové, a proto  mají  v řadách svých poradců odborníky na své veřejné projevy. Nacvičují nejen gestikulaci, ale i jiné detaily svých vystoupení. Veliký význam zde mají i jejich hlasové orgány.

Z neznámých důvodů veřejné hlasové projevy nevyužívají komunální  politici v menších obcích, včetně Hrabové. Pokud v těchto obcích vůbec  veřejný  rozhlas existuje, pak občasné texty předčítá  místní úřednice.  U nás paní Haunerová, její slovní projev je bezchybný, je rozumět každému slovu. Ale není to místní politik, nemá povinnost působit na posluchačstvo emotivně.

Místní rozhlas má ještě následující přednost. V jednom okamžiku  je informováno  o určité události velké množství občanů.  Vzniká tak silný pocit vzájemné pospolitosti, což  může mít v některých situacích velký význam.

Nepamatuji si, že by k občanům Hrabové  promluvil starosta nebo jiný veřejný činitel. Možná, že by to bylo  čas od času prospěšné.  Třeba  v mimořádné  situaci, jakou prožíváme nyní.

Vzpomínám si, že v době „reálného socialismu“ byl místní rozhlas využíván poměrně často. Navíc  před úředním hlášením si občané vyslechli písničku. Lidská přirozenost je již taková, že hlavní dojem často neudělalo hlášení, ale ta písnička. Mnozí si ji pak mimoděk zachovali  ve svých uších další hodiny a zpříjemnila jim  tehdejší těžký život.  Tato tradice po sametové revoluci zanikla, údajně v důsledku povinných plateb  organizaci OSA. Ty jsou však velmi nízké, téměř zanedbatelné.  Příčina je asi někde jinde.

Ale je jiná doba a nová „počítačová“  generace tyto argumenty neuznává.  Musíme být moderní a preferovat  SMS Info Kanál.

Přiznám se k následujícímu „hříchu“. Nemám mobil, a vůbec mi to nevadí. Ke komunikaci používám osobní styk , pevnou telefonní linku a počítač.

Možná je to důvod,  proč preferuji místní rozhlas. Zdroj zvuku, tzv. amplión,  mám na sloupě u domovních vrátek a slyším dobře každé slovo. Prý existují systémy, nezávislé na poruchových vodičích. Ale tyto argumenty nikdo neuznává a místní rozhlas v Hrabové není  pokládán za efektivní informační prostředek.

26.3.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma