Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 28.2.2022: Článek v Moravskoslezském deníku o Hrabové

28.2.2022: Článek v Moravskoslezském deníku o Hrabové

Článek v Moravskoslezském deníku o Hrabové

 

Ostrava- Hrabová: Stavba kulturáku finišuje, v případě školky se mluví o zázraku.

Takový je nadpis článku s rozhovorem redaktora Petra Jiříčka se starostou Igorem Trávníčkem, zveřejněném v Moravskoslezském deníku  22. února 2022.

Starosta informuje veřejnost  o postupném budování centra obce, kde vyrostla nová školka, brzy se otevře kulturní dům a plány jsou také s přilehlým parčíkem u úřadu.

Poznámka HN č. 1: Pan starosta tvrdí,  že budova školky na Šídlovci byla původně postavena jako dočasné zázemí pro dělníky. V knize „Historie obce Hrabové“  se na str. 140 píše, že budova byla kolaudována v listopadu 1952 jako školka. Kdo má pravdu? Starosta Trávníček nebo odborník na historii Šídlovce Mgr. Seďa? Proč pan starosta opakované tvrdí, že tato školka byla kdysi ubikací pro dělníky jako dočasná stavba?  Co tím pan starosta sleduje?

Poznámka HN č. 2: Pravidelně čtu usnesení RMOb, zápisy ze zasedání ZMOb, zápisy z jednání komise pro výstavbu, dopravu a ekologii, ale o tom, co se plánuje v přilehlém parčíku, se ještě v uvedených orgánech nejednalo. Jsem zvědav na plány pana starosty.

Dále se pan starosta zmínil, že „sníme o sportovní hale, kde ale máme dilema: postavit ji u Sokola ve sportovním areálu, nebo u školy? Počítali jsme se stavbou u Sokola, ale město, kde chceme žádat o dotaci, se klaní spíše ke stavbě u školy. Zatím jsme ve fázi obou variant.“

Poznámka HN č. 3: Pokud je mi známo, většina zastupitelů souhlasí s  výstavbu sportovní haly  u školy.  Souhlasí s tím  i ředitel školy, který je  v této záležitosti rozhodujícím činitelem. Nechápu, proč tato alternativa nebyla projednána a  schválena zastupitelstvem a proč následně nebyly zahájeny přípravy k realizaci? Míním tím soustředění všech podkladů a dokumentů, nutných pro  vydání stavebního povolení. Na co se ještě čeká?

 K instalaci protihlukové stěny kolem Místecké ulice pan starosta řekl:  „Zdá se mi, že zatím jde strašně pomalu řešení výstavby protihlukové stěny kolem Místecké ulice. Vím, že komise pro výstavbu nějaké kroky podniká, tuším, že jednání brzdí hygiena.“

Poznámka č. 4: Proč pan starosta neřešil tuto situaci osobně již na začátku volebního období ve spolupráci Krajskou hygienickou stanicí? V případě zjištění nadlimitních hodnot hluku by možná v současné době protihlukové stěny již byly postaveny.  

Závěr HN:  Pan starosta by si měl svá veřejná prohlášení připravovat s větší pečlivostí. Jeho výše uvedená problematická tvrzení působí velmi zvláštně.

28. 2. 2022     V. S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma