Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 3.10.2020: Koronavirus změnil svět

3.10.2020: Koronavirus změnil svět

Koronavir změní  svět

Mnozí  odborníci se domnívají, že návrat do dřívějška bude trvat dlouho, možná několik let. Nastanou veliké změny nejen v ekonomice, ale i v jiných oblastech.  Jaké to bude mít dopady na  fungování veřejné  správy?

Zcela zásadní.  Zde  je vše založeno na  osobním styku mezi občany a představiteli této instituce. Osobní komunikace bude velmi omezena. Nikdo neví, na jak dlouho.

V této výjimečné situaci se lidé budou muset naučit komunikovat „na dálku“. S  úředníky státní správy je to řešitelné pomocí mailů . Jinak je tomu  u samosprávy. Zde je nezbytné zajistit nejen průběžný  tok informací, ale i vzájemnou  výměnu názorů. Na to již mailování nestačí.

 Naštěstí  máme na internetu k  dispozici sociální sítě. V Hrabové již několik let fungují dva FB,  ale jsou v  soukromých rukou a významnými  problémy veřejné správy se téměř nezabývají. 

Hrabová postrádá obecní facebook. Informační platformu, která  by umožnila  vzájemnou a rychlou komunikaci mezi občany a místní veřejnou správou.  Na to nestačí ani místní časopis ani webové stránky obce.

 Bohužel, naše radnice nemá vhodného moderátora, který by v úzké spolupráci se starostou a tajemníkem zveřejňoval  aktuální témata a moderoval následnou diskusi. Moderátorem nemůže být každý, vyžaduje to znalost pravidel uplatňovaných na této sociální síti, znalost komunální legislativy, znalost místních poměrů atd.  Odpovídající musí být  i výše finanční odměny pro tohoto mediálního specialistu.

Ale jde o nezbytnou a obecně prospěšnou činnost! Možná, že při provedení důkladného auditu, zaměřeného na potřebnost a nezbytnost cca čtrnácti nynějších pracovních pozic zdejšího úřadu,  by se potřebné finanční prostředky našly. Něco peněz se ušetří i na odměnách pro některé komise, které nemohou pokračovat ve své činnosti.

Nejlépe by bylo hledat vhodnou osobu formou konkurzu.

Jsou  zde dvě možnosti řešení. Buď uzavření „Smlouvy o dílo“ pouze pro facebook nebo spojení této činnosti  s funkcí šéfredaktora Hrabovských listů a  administrátora webových stránek městského obvodu. V tomto případě by vzniklo nové pracovní místo, jehož zřízení je v pravomoci rady městského obvodu.

Předpokládám, že zastupitelstvo MOb Hrabové by návrh rady MOb  na zřízení  funkce moderátora FB nebo i na vznik nové pracovní pozice  schválilo.

3.10.2020       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma