Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 3.5.2021: Zájem občanů o věci veřejné

3.5.2021: Zájem občanů o věci veřejné

Zájem občanů o věci veřejné

 Ne každého zajímá, co se děje na naší radnici, kdo je starostou, a jak vysoký má Hrabová  rozpočet. Ne každý má potřebu se podílet na řízení obecních záležitostí. Vždycky tomu tak bylo a bude.  Podle přísloví, že „někdo má rád holky a jiný vdolky“. Vžyť i zcela apolitický občan může být  vzorným manželem  a otcem svých dětí a mít spokojený život.

Odhaduji, že zvýšený zájem o fungování veřejné správy má 40 – 50% občanů. Tolik jich  dochází ke komunálním volbám a asi jim záleží na tom, kdo bude  rozhodovat o veřejných záležitostech. V roce 2018 jich bylo v Hrabové 1500, což není málo.

 Vedení obce má povinnost průběžně informovat občany  o dění v obci. Rozsah  a způsob informování  určují zákony, především zákon o obcích a také zákon o povinně zveřejňovaných informacích.

 Mezi tyto patří rozpočet, závěrečný účet, informace o místě a době  zasedání zastupitelstva,  texty usnesení orgánů samosprávy a mnoho dalších údajů.  Povinná je i úřední deska.

Informační platformou obce jsou webové stránky.  Mimo základní informace slouží i ke zveřejňování dalších materiálů včetně jmenného seznamu zastupitelů, výčtu výborů a komisí,  zápisů z jednání, organizační struktury úřadu, textů obecního časopisu, hlášení rozhlasu, přehledu o místních spolcích a organizacích atd.

Proč jsem se rozhodl napsat tento článek?

Stalo se to takto: diskutoval jsem  prostřednictvím e-mailu s jedním  zdejším zastupitelem o problematice informování  občanů. Přišla řeč i na  obecní web. Uvedený zastupitel mi tvrdil, že „na obecní web nikdo nechodí!“

Uvedl mě tím do velikého zmatku.  Pokud má tento zastupitel pravdu, tak se začnu považovat za exota, za místního blázna, protože na obecní web chodím, a to poměrně často.

Ale něco mi zde nehraje. Myslím si, že žádný zastupitel by toto neměl prohlašovat, a to ani soukromně.  Koneckonců je to i  v rozporu se slibem zastupitele. Vždyť  tyto webové stránky jsou zřizovány „v zájmu obce a jejich občanů“ a zastupitelé mají povinnost zájmy obce a občanů chránit a podporovat. Pokud je místní web špatný, pak každý zodpovědný zastupitel má na to upozornit a snažit se o nápravu. Nejlépe prostřednictvím kontrolního výboru.

Ale je také možné, že uvedený zastupitel neměl „svůj den“ a svůj výrok nemínil vážně.

3.5.2021       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma