Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 30.5.2019: Kontrolní výbor - zveřejňování zápisů

30.5.2019: Kontrolní výbor - zveřejňování zápisů

Kontrolní výbor  - zveřejňování zápisů

 Úkolem tohoto výboru  je kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem a plnit další úkoly, uložené zastupitelstvem.

Na webových stránkách obcí  se „povinně“ uvádí informace  o složení kontrolních  výborů.  Jen některé obce zveřejňují zápisy z jednání.

Mezi ně patřila v  minulém funkčním období i Hrabová.  Zveřejňování zápisů zajišťoval tehdejší předseda kontrolního výboru  Ing. Chlupatý.

Se zveřejňováním těchto  zápisů je to problematické. Mnohé kontrolní výbory se tomu brání. Buď  jejich předsedové nezvládnou technické  a organizační složitosti převedení zápisů na webové stránky obce nebo zde jsou jiné důvody. Třeba i snaha o „utajení“ výsledků těchto jednání  před občany. Pokud tomu tak je, pak tento postup  nemá oporu v současné legislativě.

Tím se dostávám k výsledkům jednání  z posledního  zastupitelstva  Hrabové, na kterém  bylo odhlasováno nezveřejňovat tyto zápisy.

Jak prohlásil na zastupitelstvu  dne 6. 5. 2019 pan starosta, „zápis z kontrolního a finančního výboru není   tím materiálem, který by se měl zveřejňovat“.

 Toto zdůvodnění se mi jeví jako velmi problematické.  Materiály zastupitelstva jsou tím rozděleny do dvou skupin: na ty, které lze zveřejňovat a na ty, které nelze zveřejňovat. Rád bych se  dozvěděl bližší informace o legislativě, která to umožňuje.

Je také v rozporu s předvolebními sliby některých zdejších volebních subjektů. Kupříkladu  lídři SNK – Hrabované občanům před volbami slibovali  „Maximální informovanost a transparentnost vedení obce“. A na zastupitelstvu dne 6. 5. 2019 všichni tři zastupitelé za tuto stranu hlasovali pro nezveřejňování.  Jedinou výjimkou  z patnácti zastupitelů byl Ing. Rundt a p. Pospěch, kteří se zdrželi hlasování. Proti nebyl nikdo.

Jaký je na tuto záležitost názor příslušných legislativců? Tím míním odborníky z ministerstva vnitra, kteří mají ve své pracovní náplni tuto problematiku.

Oficiální stanovisko MV  je následující:  

„Zveřejňování těchto zápisů neukládá žádný zákon.  Na druhé straně tomu  nic nebrání, je pouze nutno zajistit zákonnou  ochranu osobních údajů občanů.  Veškeré výstupy  kontrolního výboru, ať už se jedná o usnesení, zápisy, stanoviska atd., dostávají svou finální podobu v okamžiku projednání a schválení v samotném výboru a nemusí se čekat až na schválení zastupitelstvem“.

Takže tento oficiální výklad platných zákonů na zveřejňování zápisů z jednání kontrolních výborů je v rozporu s usnesením našeho zastupitelstva.

 Zájemcům o tuto problematiku rád zašlu příslušnou dokumentaci.  

30. 5. 2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma