Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 31.3.2020: U nás v Kocourkově

31.3.2020: U nás v Kocourkově

U nás v Kocourkově

Nemohu uvěřit svým očím při čtení zpráv na místních sociálních  sítích.

Konkrétně v záležitosti obecního rozhlasu.  Existuje v Hrabové od nepaměti. 

Až do dnešních dnů jsem se domníval, že propojení mezi jednotlivými amplióny je provedeno „vzdušnou cestou“, tedy  pomocí drátů na sloupech.

Podle posledních zpráv je propojení  provedeno zemními  kabely, které nyní  „vyzkratovaly“ a jejich výměna není aktuální.  

 Doposud jsem pokládal „nadzemní“ propojení  ampliónů za podstatně levnější ve srovnání s podzemním kabelem, ale asi jsem se mýlil.

Určitě se nemýlím v tom, že zde byla zanedbána péče o toto zařízení. Každý občan ví, že u každého technického zařízení jsou předepsány  prohlídky a revize. To  proto, aby byla zajištěna jeho provozuschopnost.  Proč  se tyto revize a kontroly  neprováděly u obecního rozhlasu?  A  kdo za to nese zodpovědnost?

Tajemník tvrdí,   že „ problém na straně úřadu nebyl nalezen a s největší pravděpodobností  se jedná o vyzkratování na úrovni kabelu“.

Když nenese zodpovědnost  tajemník, tak  kdo?  Asi opět „chudák“  pan starosta.

Výmluva na poruchu  kabelu má následující vadu. Každý elektrikář ví, že při dnešních technických možnostech není žádný problém lokalizovat místo zkratu a provést opravu.  Je to poměrně časově nenáročná záležitost.  

Mít tu možnost, požádal  „fundovaného“  odborníka  v tomto oboru o zjištění příčin nynějších problémů a hlavně o jeho doporučení pro budoucí období.  Názory místních amatérů nejsou příliš přesvědčivé. Těmi amatéry myslím pana tajemníka a některé další místní politiky.

To jsou důvody, proč jsem tento článek opatřil nápisem  „U nás v Kocourkově“.

Na webu Hrabova.info se zmiňuje Ing. Orkáč o tom,  že do SMS Inko Kanál se již zaregistrovalo dvě stě  občanů.  Ale obyvatel v Hrabové je  téměř 4 tisíce!

31.3.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma