Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 4.4.2022: Hrabová v březnu 2022

4.4.2022: Hrabová v březnu 2022

Hrabová v březnu 2022

Počasí: Teplotně průměrné, téměř žádné srážky. Ke konci měsíce významné oteplení, v odpoledních hodinách až 20 stupňů.   Poměrně hodně slunečních dnů.

Koronavirus: Pandemie poměrně rychle odchází, restrikce (až na výjimky) zrušeny.  Ke konci měsíce zprávy o  zvýšeném výskytu nové mutace covidu v Číně.

Rostou ceny energií, pohonných hmot a také potravin.  Pro ukrajinské běžence  vyčleněn byt v bytovém domě Šrobárova 22 a upravují se i  budovy po bývalých školkách na Šídlovci.

Informace z webových stránek obce: RMOb se sešla 2x a projednala běžnou agendu. Významnějším rozhodnutím bylo zrušení  veřejné zakázky na  stavbu chodníku  od zastávky MHD Kostelík k hasičské zbrojnici. V rubrice „Zastupitelstvo“ zveřejněny materiály pro 24. jednání ZMOb, usnesení a zápis. Zastupitelstvem byly schváleny dotace a dary organizacím a spolkům  pro rok 2022 v celkové výši  550 tis. Kč, názvy nových ulic „Rovnoběžná“  a „Zastavěná“ ,  zrušen  Jednací řád Kontrolního výboru. Zasedala  komise výstavby, dopravy a ekologie.  V rubrice „Základní údaje“  uveden počet obyvatel Hrabové k 1.1. 2022, a to 3 933 včetně cizinců.  V rubrice „106“ zveřejněny odpovědi na dotazy č. 5, 6, 7,  8.

Registr smluv:  V registru zaznamenáno  9 zakázek v celkové hodnotě 1 677 tis. Kč.

Hrabovské listy:  Pan starosta informuje o ukrajinské krizi, o poskytnutí  jednoho bytu na Šrobárově ulici 22 a objektu bývalé školky na Příborské ulici pro uprchlíky. Vzhledem k rostoucí drahotě se nebude v letošním roce v obecních bytech  zvyšovat nájemné. Zastupitelstvem byly schváleny pro 14 spolků a organizací dotace na letošní rok. Ing. Dvořák seznamuje občany z realizací  Strategie rozvoje Hrabové v roce 2021. Místostarostka  Kopitzová: Co je nového v oblasti veřejné zeleně. MUDr.  Gromnica: Vakcíny a koronavirus.  Starosta Trávníček: Stavebně-technický průzkum objektu V. Huga 667/20. Mgr. Pollo:  Naše ZŠ se stala fakultní školou. K. Zieglerová: Výsledky Tříkrálové sbírky 2022. Ing. Dvořák: Jak je to nyní doopravdy s Pilíky  a další články a informace.

Sociální sítě: Webové stránky Hrabova.info  každodenně informují  o všech aktualitách,  doplněny štítky  Kanalizace u ul. Bažanova, Kryty CO, Kanalizace na jihu Hrabové, Školka v Hrabové, Fotopast, Dotace pro spolky 2022, Zákon o střetu zájmu, Pokuta společnosti Tefco, Chodník k hasičárně, Odlehčovací kanál Ščučí, ct ZONE- Krmelínská ulice, Rozšíření veřejného osvětlení.

Místní skupiny FB:  Významně více informací ve srovnání s dřívějškem bylo zveřejňováno na  FB městského obvodu.

Webové stránky  ZŠ: Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023, Informativní schůzka pro rodiče předškoláků s prohlídkou školy.

Webové stránky MŠ: Návštěva akcí Malý řemeslník, Divadlo Šamšula, Návštěva knihovny.

Veřejný rozhlas: Informace o  sbírka zdravotnického materiálu pro Ukrajinu v lékárně na Šídlovci.

4. 4. 2022       V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma