Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 5.10.2020: Informační vakuum v Hrabové

5.10.2020: Informační vakuum v Hrabové

Informační vakuum v Hrabové

Cítím se poškozen na svých občanských právech důrazně proti tomu protestuji! Je mi upíráno právo na informace.  V Hrabové není dodržována Listina základních práv a svobod je porušován zákon o obcích a „stošestka. Přestal fungovat obecní web a neví se, kdy jeho činnost bude obnovena.

Podle § 103 zákona o obcích zodpovídá za informování veřejnosti starosta. Pokud je v obci zřízena funkce tajemníka, tak tuto povinnost přebírá tajemník. Ten je povinen podle zákona č. 106/1999 Sb. zřídit webové stránky. Ty již několik dnů nefungují.

Jelikož se zajímám o veřejné záležitosti, tak vím, proč tomu tak je. Momentálně probíhá reorganizace a správu tohoto webu přebírá firma  OVANET. Nic proti tomu, jde o odbornou firmu, která spravuje weby téměř ve všech městských obvodech, a to k plné spokojenosti uživatelů.

Nelíbí se mi ale postup pana tajemníka. Bez jakéhokoliv upozornění a vysvětlení dané situace tento  web přestal fungovat!

V dané situaci bych očekával, že pan tajemník oznámí veřejnosti důvody přerušení a termín obnovení funkce webu.  A možná i omluvu za vzniklou situaci.  A to vše prostřednictvím veřejného rozhlasu. Nestalo se tak.

Vzniklá situace je v Hrabové typická. Stále přežívají zvyklosti z doby předrevoluční, kdy Úřad byl neomylným mocenským orgánem a občané neměli žádná práva.

Ještě je tady jeden závažný fakt. Mnozí činitelé ve  veřejné správě jsou přesvědčeni, že občané příliš   nesledují webové stránky, nečtou místní noviny a nefunkčnost veřejného rozhlasu jim nevadí.  Tak proč by se namáhali udržovat tyto informační prostředky v patřičném  stavu!

Vážený pane tajemníku, píše se rok 2020 a váš úřad je povinen zajišťovat všem občanům včetně mne  servisní služby, mezi které patří  i informace o dění v naší obci.  Za to si vás ze svých daní platíme.  Logicky z toho vyplývá, že máme právo projevit svou nespokojenost v případě, když své povinnosti zanedbáváte.

5.10.2020          V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma