Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 5.9.2020: Komunikační schopnosti našich zastupitelů

5.9.2020: Komunikační schopnosti našich zastupitelů

Komunikační schopnosti našich zastupitelů

Nevím jak kdo, ale jí si představuji, že  každý zastupitel by měl mít potřebu  a povinnost komunikovat se svými voliči. Možná, že má představa je příliš idealistická, ale na místě  zastupitele bych tuto potřebu měl.

Před volbami sepisuje každý volební subjekt svou kandidátní listinu s patnácti jmény. Předpokládám, že každý z těchto občanů je si vědom v případě zvolení své zodpovědnosti. Musí  rozhodovat o významných obecních záležitostech. A také  si musí být vědom své  povinnosti informovat o svých postojích veřejnost.

V dnešní době to je poměrně snadné. Existují informační prostředky, které to umožňují. V současné době to jsou v Hrabové sociální sítě, konkrétně Hrabova.info  a dvě skupiny FB.

Občan Hrabové  se tam dozvídá  různé důležité i méně důležité informace. Je pro mne záhadou, proč těchto  komunikačních možnosti nevyužívají i zastupitelé. Aby voliče informovali o svých aktivitách, o svých záměrech a uskutečněných činech.

Ze současných patnácti zastupitelů využívá této možnosti především Ing. Radek Orkáč, někdy až přespříliš. Občas  se ozve i pan starosta, paní místostarostka, pan Mirek Houžvička a pan Milan Slíva.  Zastupitel pan Skalský informuje veřejnost o svých aktivitách prostřednictvím zápisů komise VDE. Ostatní zastupitelé nepokládají svou komunikaci s veřejností  za potřebnou. Ani ti, kteří mají funkci ve výborech a komisích.

A  to pokládám z jejich strany za velikou chybu. Vždyť  občané mají právo sledovat aktivitu  jimi volených  zastupitelů, a to nejen občas na jednáních zastupitelstva.

Marně se snažím zjistit příčiny tohoto stavu. Když chápou svou povinnost komunikace někteří,  tak proč ne všichni? Příkladně  pan  Šimíček a pan  Dolejška v záležitosti bytové komise, pan Balušek a paní Kelnarová v záležitostech jím svěřených Radou atd.  Neznámé jsou názory a postoje k důležitým místním událostem zastupitelů  Kopitzové, Pospěcha, Strnišťové, Ospalíkové, Rundta, Gromnice, Baluška a dalších.

Vždyť  všichni z uvedených místních politiků  mají doma počítač  a sdělit svůj názor na aktuální události není žádný problém.  Asi žádný názor nemají,  a proto mlčí. Pokud je tomu tak, pak se musíme u příštích voleb polepšit.

5.9.2020     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma