Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 8.6.2021: Výkon působností úřadem městského obvodu

8.6.2021: Výkon působností úřadem městského obvodu

Výkon působnosti úřadem městského obvodu

V červnových Hrabovských listech jsem si na str. 3 několikrát četl  větu „Výkon působnosti úřadem městského obvodu“,  ale nepodařilo se mi pochopit  ani její  gramatiku ani její  smysl.  Tato věta je klasickým příkladem úřednického PTYDEPE, jazyka, kterému nikdo nerozumí. Možná, že ani autor, kterým je pan šéfredaktor Ing. Jan Dvořák.

Nakonec jsem usoudil, že se tím  veřejnosti  dávají na vědomí jména  osob, zodpovědných za jednotlivé  činnosti  jak ze strany samosprávy (garant rady) tak ze strany státní správy nebo jiných  osob (zodpovědný pracovník, příp. osoba).

Pokud jde o titulek, tak bych na místě šéfredaktora volil srozumitelnější  text,  třeba „ Rozdělení zodpovědnosti za veřejnou správu obce“.

Pominu –li tuto výtku, hodnotím tento čin kladně. Doposud se nikdo nepokusil tímto způsobem upřesnit zodpovědnost  za veřejnou správu především  u jednotlivých členů rady. Zodpovědnost úředníků je uvedena v pracovních náplních jednotlivých odborů, které si lze přečíst na webových stránkách MOb.

Občané nyní ví, na koho  mají v jednotlivých případech svou žádost,  stížnost, návrh nebo jinou připomínku adresovat.

Dovolím si na tomto místě poznamenat, že v této tabulce jsem nenašel  garanta rady a příslušného zodpovědného pracovníka úřadu  ve čtyřech oblastech činností:  

 Je to problematika místních vodotečí  (Ščučí, Lesní potok, Šídlovecký potok, Zyf),  problematika webových  stránek  městského obvodu, veřejného rozhlasu  a Hrabovských  listů.

Takže nevím, u koho  mám urgovat  liknavý postoj vedení naší obce v případě dlouho slibované rekonstrukce odlehčovacího kanálu  Ščučí, nedostatky a chyby, které stále zjišťuji na webových stránkách MOb, důvody nevyužívání městského rozhlasu   a v neposlední řadě připomínky a dotazy k Hrabovským listům.  

Tento časopis má redakční radu,  ale kdo je jejím předsedou? Kdo nese zodpovědnost za obsah článků, zveřejňovaných pracovníky jednotlivých odborů? Například za obsah odpovědi Ing. Faicové na můj otevřený dopis panu starostovi v červnových Hrabovských listech.

Vracím se k základní myšlence, k  rozdělení zodpovědnosti za veřejnou správu obce. Myslím si, že tak důležitá  záležitost by měla být založena na usnesení zastupitelstva nebo alespoň rady. Bez těchto usnesení jde pouze „zbožná přání“ pana šéfredaktora. Co když uvedené osoby s tímto rozdělením zodpovědnosti nesouhlasí?

8. 6. 2021       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma