Navigace: Vladimír Slavík > Informace, komunikace, "zpětná vazba" > 9.10.2021: Facebook městského obvodu

9.10.2021: Facebook městského obvodu

 Facebook městského obvodu

V Hrabovských listech č. 9  jsem si přečetl zprávu o nově zřízeném facebooku městského obvodu. Správcem je  pan Tomáš Vojkůvka. V rozhovoru s Ing. Dvořákem  sděluje, že  jeho  stránky by měly informovat  o dění v obvodu, o akcích pro veřejnost,  o přerušení dodávek elektřiny, uzávěrkách pozemních komunikací  či  o změnách  jízdních řádů MHD. Dále by měy sloužit k propagaci pozitivních událostí, jako jsou např. nové stavby či rekonstrukce. Také by zde  měl existovat prostor pro  dotazy čtenářů, které se ve spolupráci s obvodem bude snažit co nejrychleji zodpovědět.

 Uvítal jsem tento počin. Především  zmínku o tom, že nový FB umožní „zpětnou  vazbu“ mezi  občany a  obvodem.   Ale po dvou měsících  existence  tohoto FB  se výše uvedená předsevzetí nenaplnila.

Nový  FB nedostatečně reaguje na  důležité  aktuální  události.  Třeba na  průběh a výsledky jednání zastupitelstva ze dne 16.9.2021. Nebo na výsledky dlouhodobě a pečlivě připravované schůzky   skautského oddílu v Hrabové, která  se uskutečnila  1.10.2021. O výsledcích nejsou žádné informace. Dostavil se dostatečný počet dětí? Byl nový oddíl již ustaven? Když ano, kdo je jeho vedoucím? Předpokládám, že to zajímá  nejen mne, ale i  další občany.  

Dáležitým  počinem  byly i opravy místních komunikací Bělská a Dubraviova.  Nebo  stavba tří  bytových domů  u Šídlovce, která se blíží k závěru.   Za významnou považuji i diskusi  o stavbě budoucí sportovní haly a diskusi  o využití objektů po bývalých školkách na Šídlovci.  Nový FB  pana Vojkůvky se o těchto záležitostech nezmínil.

Také mě zklamalo, že  ke zveřejňovaným informacím  se nevyjadřují   občané a  především zastupitelé. Našel jsem pouze dvě připomínky občanů (pana Hasmanna a paní Jakubíkové)  a pouze jednu poznámku  zastupitele a starosty pana Trávníčka, a to  k České poště.  Ostatní zastupitelé z neznámých důvodů tento FB ignorují.  Jakoby neměli potřebu se vyjadřovat k důležitým aktuálním záležitostem.  Možná, že tento  oficiální informační  prostředek  městského obvodu  dokonce vůbec nesledují.

Takže jsem zvědav na další osudy nového FB.   Záměr je to chvályhodný, ale dosavadní výsledky „nic moc“.  Rád bych o tom podiskutoval s panem Vojkůvkou osobně, ale nesdělil veřejnosti  svou soukromou  e-mailovou adresu.  

9. 10. 2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma